Atlaidai ir vyskupo vizitacija Vadaktėliuose

2015-06-02 | Svajonė Lapiniauskienė
Vadakteliai

„Šventojo Jono iš Nepomuko užtarimu, Viešpatie, neleisk man skęsti nei griekuose, nei vandenyje...“

Jau nuo XVIII a. šiais žodžiais meldė žemaičiai šventojo Jono iš Čekijos Nepomuko miestelio (šventojo, kanonizuoto 1729 m.) užtarimo nuo visokių vandens pavojų. Lietuvoje šio šventojo vardas ypač išpopuliarėjo, nors šiuo metu veikia tik trys šiam šventajam dedikuotos bažnyčios: Grūšlaukėje, Sedoje ir Vadaktėliuose, kuriuose trečiąjį gegužės sekmadienį paženklino istoriškai svarbūs šiam kraštui įvykiai.

2015 m. gegužės 17 d., sekmadienį, gausiai į titulinius savo bažnytėlės Šv. Jono Nepomuko atlaidus rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir anksčiau šiame Lietuvos kampelyje gimusieji ar augę kraštiečiai. Atlaidai sutapo su Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ parapijos vizitacija. Todėl prie šventoriaus vartų sulaukę savo ganytojo visi sugužėjo į bažnytėlę, kur pirmiausiai išklausė Vadaktėlių parapijos administratoriaus kun. Gedimino Jankūno informacinio pranešimo apie situaciją parapijoje. Šv. Mišių metu vyskupas aštuoniems Vadaktėlių krašto žmonėms suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Septyni Vadaktėlių ir aplinkinių kaimelių jaunuoliai daugiau, kaip pusmetį ruošėsi šio sakramento priėmimui: kassavaitiniuose antradienių susitikimuose gilinosi į tikėjimo tiesas, mokėsi šv. Mišių liturgijos, valė ir puošė bažnyčią, tvarkė parapijos namus, ūkinį pastatą ir jų aplinką, o Sutvirtinimo sakramento priėmimo išvakarėse dalyvavo sutvirtinamiesiems skirtose rekolekcijose Krekenavos parapijoje.

Po šv. Mišių Sutvirtinimo sakramentą gavusieji Justė ir Arnoldas drauge su savo bendramoksliais iš Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus, vadovaujami mokytojo Audriaus Dervinio, padovanojo atlaidų dalyviams trumpą koncertą. Po to parapijos vaikų, jaunimo ir kai kurių suaugusiųjų jėgomis išvalytame ir papuoštame ūkiniame pastate vyko agapė. Naujamiesčio šaulių būrio šauliai visus norinčius įtraukė į savo parodomąją programą.

O tuo pat metu Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, ir kun. Gediminas Jankūnas pakvietė Vadaktėlių parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų narius į susirinkimą parapijos namuose. Susirinkimo metu buvo aptarti svarbūs parapijos gyvenimo klausimai.

Ta atlaidų, Šventosios Dvasios išliejimo, maldos ir artimųjų susitikimų diena buvo išskirtinai istorinė šio Kūrėjo dovanotą gamtos grožį išsaugojusio Vadaktėlių krašto žmonėms.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.