Artėjant Rugsėjo 1-ajai – policijos patarimai tėvams

2016-08-29 | Kun. Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas
kelio zenklas vaikai

Artėjant Rugsėjo 1-ajai – policijos patarimai tėvams >

  

Apie kelio eismo taisyklių įpareigojamumą.

42. Keldami pavojų savo ir kitų gyvybei, žmonių fizinei ir psichinei sveikatai, taip pat vertingoms materialinėms gėrybėms, vairuotojai rimtai nusikalsta, net jei ir nepadaro avarijos, nes bet kuriuo atveju toks elgesys yra rimta grėsmė. Čia taip pat pridurtina, jog daugumos avarijų priežastis yra neatsargumas.

43. Bažnyčios magisteriumas šiuo atžvilgiu yra aiškiai pareiškęs: Dažnai dramatiški kelių eismo taisyklių pažeidimo padariniai daro jas daug esmingiau įpareigojančias, negu paprastai manoma. Kad nebūtų avarijų, vairuotojams neužtenka pasitikėti vien savo budrumu ir gebėjimu avarijos išvengti; norint būti atsargiam ir išvengti nenumatytų sunkumų, būtina laikytis atitinkamo saugumo rezervo. Juk žmogaus sambūvio civiliniais įstatymais pagrįstai palaikomas didysis Non occides – „Nežudyk“ įstatymas, spindintis amžinajame Dekaloge ir kiekvienam esantis šventu Viešpaties priesaku.

44. Todėl griežta pagarba kelių eismo taisyklėms kiekvienas turėtų įsipareigoti kelio kultūrai, pagrįstai plačiu kiekvieno teisių bei pareigų supratimu ir nuosekliu iš jų plaukiančiu elgesiu.

45. Naudojimosi keliu pajungimą moralei palaiko teologiniai, etiniai, teisiniai ir technologiniai principai. Tie principai remiasi žmogaus gyvybei, žmogaus asmeniui priderama pagarba, diegiama nuo pačių pirmųjų Šventojo Rašto puslapių. Žmogaus asmuo yra šventas: jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą (plg. Pr 1, 26), atpirktas neišmatuojama Kristaus kraujo kaina (plg. 1 Kor 6, 20; 1 Pt 1, 18–19) ir įtrauktas į Bažnyčią, šventųjų Bendrystę, su abipusės, veiklios ir nuoširdžios gailestingosios meilės broliams ir seserims, anot apaštalo Pauliaus priesako: Meilė tebūna be veidmainystės... Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba (Rom 12, 9–10), teise ir pareiga.

Iš Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos „Kelių pastoracijos gairių“

 

Nelaikyk automobilio galios dominavimo priemone ar proga nusidėti. Taip skamba 5-asis Vairuotojo dekalogo įsakymas. Jį aptariame su labai įdomiu žmogumi – lenktynininku Benediktu Vanagu >

 

Policija sako, kad vasara mūsų keliuose – ne itin linksma:

žuvo 34 žmonės: 14 vairuotojų, 1 motociklininkas, 4 dviratininkai, 8 pėstieji, 9 keleiviai (iš jų 2 vaikai);
užfiksuotos 697 eismo nelaimės:  jose dalyvavo 52 pėstieji, 40 įvykių susiję su dviratininkais, 40 automobilių apvirto, nes jų vairuotojai nepasirinko saugaus greičio, užfiksuoti 7 eismo įvykiai su gyvūnais;
sužeisti: 333 automobilių vairuotojai, 66 motociklininkai, 15 mopedų vairuotojų, 84 dviratininkai, 119 pėstieji, 263 keleiviai (iš jų visų 134 vaikas).

 

Degantis automobilis – anaiptol ne retenybė Lietuvos keliuose. Specialistai pataria nepamiršti tinkamo gesintuvo >

 

Pareigūnai kviečia būti sąmoningais piliečiais ir netoleruoti girtų vairavimo, įspėti išgėrusius ir besirengiančius sėsti prie vairo asmenis, nedelsiant pranešti policijai apie pastebėtus neblaivius vairuotojus.

 

Kodėl pykstame keliuose ir kaip vairuotojams nusiraminti? Pataria psichologė >

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.