Skelbimai

Velykų stalo palaiminimas

2020-04-05 plačiau >

Klebono žodis viruso akivaizdoje

2020-03-15 plačiau >

Tikintieji, dalyvaujantys Šv. Mišiose nuotoliniu būdu, raginami priimti dvasinę Komuniją

2020-03-14 plačiau >

Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“

2020-02-27 plačiau >

Naujas laikraščio "Po Bazilikos skliautais" numeris! (sausis-vasaris)

2020-02-16

Skaitykime >

plačiau >

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.