Skelbimai

Klebono žodis viruso akivaizdoje

2020-03-15 plačiau >

Tikintieji, dalyvaujantys Šv. Mišiose nuotoliniu būdu, raginami priimti dvasinę Komuniją

2020-03-14 plačiau >

Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“

2020-02-27 plačiau >

Naujas laikraščio "Po Bazilikos skliautais" numeris! (sausis-vasaris)

2020-02-16

Skaitykime >

plačiau >

Vasario 16-osios minėjimas

2020-02-16 plačiau >

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.