Skelbimai

ATNAUJINTA - dėl pamaldų ir sielovados užsiėmimų karantino metu

2020-04-24 plačiau >

Laukų laiminimas, prašant Dievo palaiminti Tėvynės žemę

2020-04-23 plačiau >

Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų sveikinimas

2020-04-11 plačiau >

Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų pamaldų tvarka

2020-04-05 plačiau >

Velykų stalo palaiminimas

2020-04-05 plačiau >

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.