Skelbimai

Tėvo diena Vadaktėliuose

2020-06-02 plačiau >

Gegužinės pamaldos

2020-05-01 plačiau >

Šv. Jono Nepomuko atlaidai ir Motinos diena Vadaktėliuose

2020-04-27 plačiau >

ATNAUJINTA - dėl pamaldų ir sielovados užsiėmimų karantino metu

2020-04-24 plačiau >

Laukų laiminimas, prašant Dievo palaiminti Tėvynės žemę

2020-04-23 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.