Evangelija pagal Matą 11, 2–9. Jonas Krikštytojas.

2013-12-15 | Užrašė ses. Loreta

Mt 11, 2–9

1. Kokia pagrindinė teksto mintis?

Kiekvienas grupelės dalyvis išsako savo nuomonę. Kaip įdomu išgirsti vis kitokią mintį! Vienas sako: „palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. Kas yra palaimintas? Tai laimingas žmogus. Jėzus Kalno pamoksle paskelbė daug palaiminimų. Vadinasi, tai nėra Geroji Naujiena. Mums reikia surasti, kas yra Geroji Žinia. Ką reiškia „pasipiktinti“? Gal supykti? Nepriimti Jėzaus mokymo? Jo asmens?

Kitam mintis pakrypsta prie Jono klausimo: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“, kuri išreiškia Jėzaus nepažinumą. Izraelyje nebuvo pranašo nuo pranašo Malachijo laikų. Žmonės laukė naujo pranašo. Bet Jonas sakė: „Aš nesu pranašas. Po manęs ateis tas, kuris jus krikštys ugnimi ir Šventąja Dvasia...“

Jonas, būdamas kalėjime, siunčia savo mokinius Jėzaus paklausti, ar Jis yra tas laukiamas mesijas. Jėzus atsako pranašo Izaijo žodžiais: „aklieji regi, kurtiniai girdi, raupsotuoji apvalomi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama Geroji Naujiena“ (Iz 29,18).

Jonas buvo tobulas žmogus. Pagal Įstatymą garantavo tautai Dievo palankumą. Jonas skelbė Mesiją, kuris ateis ugnimi ir trenksmais. Žmonės laukė ne tokio Mesijo, ne to tikėjosi... Jėzus pasirodė kaip tylus, kuklus stebukladarys. Jėzaus misija buvo ne tokia, kaip Jonas laukė ir skelbė.

Kur čia Geroji Naujiena?

2. Ko nesupratau?

Ne visiems buvo suprantama, kas yra nendrė, kodėl Jėzus tiesiai nepasakė, kad yra Mesijas. O nendrė – tai Jono parinktas vaizdinys. Jėzus su nendre palygino Erodą Antipą, nes jis buvo nepastovus.

3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šventojo Rašto vietomis?

Siūlome įsigyti kunigo Antano Rupšio komentuotą Naująjį Testamentą. Jame ieškokite prie aptariamo teksto pateiktų nuorodų į Senąjį Testamentą bei kitų autorių Evangelijas.

4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?

Kiekvienas dalyvis pasako savo nuomonę apie nurodytą Evangelijos vietą.

5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šventojo Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?

Tai asmeninis požiūris ir pastangos gyventi Evangelija. Evangelija reiktų dalintis su kitais ir su bendruomene.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.