Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Matą (II gavėnios sekmadienis, A)

2017-03-12

Pagrindinė mintis.Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ (Mt 17, 5) 

Evangelijos tekstas Mt 17, 1–9

Evangelija pagal Matą (I gavėnios sekmadienis, A)

2017-03-05

Pagrindinė mintis. „Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas“ (Mt 4, 1).

Evangelijos tekstas Mt 4, 1–11

Evangelija pagal Matą (VIII eilinis sekmadienis, A)

2017-02-26

Pagrindinė mintis.Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).

Evangelijos tekstas Mt 6, 24–34

Evangelija pagal Matą (VI eilinis sekmadienis, A)

2017-02-12

Pagrindinė mintis.Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 5, 20).

Evangelijos tekstas Mt 5, 17–37

Evangelija pagal Matą (V eilinis sekmadienis, A)

2017-02-05

Pagrindinė mintis. „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje“ (Mt 5, 16).

Evangelijos tekstas Mt 5, 13–16

Evangelija pagal Matą (IV eilinis sekmadienis, A)

2017-01-29

Pagrindinė mintis. „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi“ (Mt 5, 11–12a)

Evangelijos tekstas Mt 5, 1–12a

Evangelija pagal Matą (III eilinis sekmadienis, A)

2017-01-22

Pagrindinė mintis. „Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales“ (Mt 4, 23)

Evangelijos tekstas Mt 4, 12–23

Evangelija pagal Joną (II eilinis sekmadienis, A)

2017-01-15

Pagrindinė mintis. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29)

Evangelijos tekstas Jn 1, 29–34

Evangelija pagal Matą (Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai))

2017-01-08

Pagrindinė mintis.Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi“ (Mt 2, 10).

Evangelijos tekstas Mt 2, 1–12

Evangelija pagal Luką (Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja)

2017-01-01

Pagrindinė mintis. „Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį“ (Lk 2, 17)

Evangelijos tekstas Lk 2, 16–21

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Gimimas (Kalėdos))

2016-12-25

Pagrindinė mintis.Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Evangelijos tekstas Lk 2, 1–14

Evangelija pagal Matą (IV advento sekmadienis, A)

2016-12-18

Pagrindinė mintis. „Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai“ (Mt 1, 18).

Evangelijos tekstas Mt 1, 18–24

Evangelija pagal Matą (III advento sekmadienis (Gaudete), A)

2016-12-11

Pagrindinė mintis. „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“ (Mt 11, 11).

Evangelijos tekstas Mt 11, 2–11

Evangelija pagal Matą (II advento sekmadienis, A)

2016-12-04

Pagrindinė mintis. „Duokite tikrų atsivertimo vaisių!“ (Mt 3, 8)

Evangelijos tekstas Mt 3, 1–12

Evangelija pagal Matą (I advento sekmadienis, A)

2016-11-27

Pagrindinė mintis. „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42).

Evangelijos tekstas Mt 24, 37–44

Evangelija pagal Luką (Kristus, Visatos valdovas (Kristus Karalius), C)

2016-11-20

Pagrindinė mintis.Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ (Lk 23, 42)

Evangelijos tekstas Lk 23, 35–43

Evangelija pagal Luką (XXXIII eilinis sekmadienis, C)

2016-11-13

Pagrindinė mintis. „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“ (Lk 21, 19)

Evangelijos tekstas Lk 21, 5–19

plačiau >

Evangelija pagal Luką (XXXII eilinis sekmadienis, C)

2016-11-06

Pagrindinė mintis. „O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu.“ (Lk 20, 37)

Evangelijos tekstas Lk 20, 27–38

Evangelija pagal Luką (XXXI eilinis sekmadienis, C)

2016-10-30

Pagrindinė mintis. „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ (Lk 19, 10)

Evangelijos tekstas Lk 19, 1–10

Evangelija pagal Luką (XXX eilinis sekmadienis, C)

2016-10-23

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“ (Lk 18, 14)

Evangelijos tekstas Lk 18, 9–14

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.