Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Joną 19, 25–27 (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina)

2014-11-16

Pagrindinė mintis. „Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 2, 13–22 (Laterano bazilikos pašventinimas)

2014-11-09

Pagrindinė mintis. „Jis kalbėjo apie savo kūno šventovę“ (Jn 2, 21).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 1–6 (Mirusiųjų pagerbimo diena, Vėlinės)

2014-11-02

Pagrindinė mintis. „Tikite Dievą – tikėkite ir mane!.. kad jūs būtumėte ten, kur ir aš“ (Jn 14,1-3).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 34–40 (XXX eilinis sekmadienis, A)

2014-10-26

Pagrindinė mintis. „... koks įsakymas yra didžiausias?“ (Mt 22, 36).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 15–21 (XXIX eilinis sekmadienis, A)

2014-10-19

Pagrindinė mintis. „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 1–14 (XXVIII eilinis sekmadienis, A)

2014-10-12

Pagrindinė mintis. „...daug pašauktų, bet maža išrinktų“ (Mt 22, 14).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 33–43 (XXVII eilinis sekmadienis, A)

2014-10-05

Pagrindinė mintis. „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu“ (Mt 21, 43).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 28–32 (XXVI eilinis sekmadienis, A)

2014-09-28

Pagrindinė mintis. Jėzus klausia: „Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ ir atsako neišnaudojusiems savo pasirinkimo galimybės: „Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę“ (Mt 21, 31).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 23 (Sekminės, A)

2014-06-08

Pagrindinė mintis. Jėzus atėjo, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!.. Imkite Šventąją Dvasią“.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 16 – 20 (Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės), A)

2014-06-01

Pagrindinė mintis. „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19) – tai didysis Jėzaus įpareigojimas Jo apaštalams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 15 – 21 (VI Velykų sekmadienis, A)

2014-05-25

 Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją“ (Jn 14, 16), – pažadėjo Jėzus savo mokiniams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 1 – 12 (V Velykų sekmadienis, A)

2014-05-18

Pagrindinė mintis. „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14, 4).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 10, 1 – 10 (IV Velykų sekmadienis, A)

2014-05-11

Pagrindinė mintis. „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9), – sako Jėzus, pats perėjęs tuos vartus, ir, kaip Gerasis Ganytojas, vedantis paskui save savąsias avis.

plačiau >

Evangelija pagal Luką 24, 13 – 35 (III Velykų sekmadienis, A)

2014-05-04

Pagrindinė mintis. „Kokios nerangios jūsų širdys tikėti...“ (Lk 24, 25). Prisikėlusį Jėzų sutinkame savo tikėjimo (ar tik ėjimo) kelionėje, mūsų širdys „užsidega“, kai Jis kalba mums Šventojo Rašto žodžiais, o akys „atsiveria“, kai Jėzus atpažįstamas per duonos laužymą Šventojoje Eucharistijoje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 31 (II Velykų sekmadienis)

2014-04-27

Pagrindinė mintis. „Jau nebebūk netikintis – būk tikintis“, – prisikėlęs Jėzus, Dievo Sūnus, kreipiasi į kiekvieną iš mūsų, kad tikėdami turėtume gyvenimą per Jo vardą.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 1 – 10 (šv. Velykos)

2014-04-20

Pagrindinė mintis? „O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6).

 

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 1 – 11 (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, A)

2014-04-13

Pagrindinė mintis. „Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: Kas jis toksai?“ (Mt 21, 10). Viešpaties Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, lyg žemės drebėjimas, sujudino Šventojo miesto pamatus: susitikimas su Juo taip pat sukrečia kiekvieno iš mūsų gyvenimo pagrindus.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 11, 1 – 45 (V gavėnios sekmadienis, A)

2014-04-06

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 26). Šie Viešpaties prieš du tūkstantmečius ištarti žodžiai yra Geroji naujiena ir šių dienų krikščionims: tikintiems ir gyvenantiems Evangelijos šviesa Jėzus pažada dovaną – amžinąjį gyvenimą.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 9, 1 – 41 (IV gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-30

Pagrindinė mintis. „Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“ (Jn 9, 5). Jėzus yra ta šviesa, kurioje išryškėja tikroji pasaulio dalykų vertė, kad neklaidžiotume tamsybėse klausdami: „Tai gal ir mes akli?“ (Jn 9, 40), neatpažindami Dievo ženklų savo kasdienybėje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 4, 5 – 42 (III gavėnios sekmadienis, A)

2014-03-23

Pagrindinė mintis. „Jei tu pažintum Dievo dovaną...“ (Jn 4, 10). Jei tikrai pažintume Dievo dovaną, viską palikę bėgtume nusiplauti savo sielos žaizdų ir numalšinti dvasinio troškulio prie gyvojo vandens šaltinio, žinodami, kad „Jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas“ (Jn 4, 42).

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.