Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Morkų (XXXII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-08

Pagrindinė mintis. Ką reiškia būti mokiniu?

Evangelijos tekstas Mk 12, 38–44

Evangelija pagal Matą (Visi Šventieji)

2015-11-01

Pagrindinė mintis. „Jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 12)

Evangelijos tekstas Mt 5, 1–12

Evangelija pagal Morkų (XXX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-25

Pagrindinė mintis. „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ (Mk 10, 51)

Evangelijos tekstas Mk 10, 46–52

Evangelija pagal Morkų (XXIX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-18

Pagrindinė mintis.Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Evangelijos tekstas Mk 10, 35–45

Evangelija pagal Morkų (XXVIII eilinis sekmadienis, B)

2015-10-11

Pagrindinė mintis. „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę!“ (Mk 10, 24) ir „Kas tada galės išsigelbėti?“ (Mk 10, 26)

Evangelijos tekstas Mk 10, 17–30

Evangelija pagal Joną 15, 9–17 (VI Velykų sekmadienis, B)

2015-05-10

Pagrindinė mintis. „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ (Jn 15, 12)

Evangelija pagal Joną 15, 1–8 (V Velykų sekmadienis, B)

2015-05-03

Pagrindinė mintis. „...nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.“ (Jn 15, 5)

Evangelija pagal Joną 10, 11–18 (IV Velykų sekmadienis, B)

2015-04-26

Pagrindinė mintis. „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.“ (Jn 10, 11)

Evangelija pagal Luką 24, 35–48 (III Velykų sekmadienis, B)

2015-04-19

Evangelija pagal Morkų 14, 1–72; 15, 1–47 (Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis)

2015-03-29

Viešpaties kančia (I dalis – Mk 14, 1–21)

Viešpaties kančia (II dalis – Mk 14, 22–65; 15, 1–15)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 12, 20–33 (V gavėnios sekmadienis, B)

2015-03-22

Pagrindinė mintis. „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ (Jn 12, 21)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 3, 14–21 (IV gavėnios sekmadienis (Laetare), B)

2015-03-15

Pagrindinė mintis. „Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 17).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 9, 2–10 (II gavėnios sekmadienis, B)

2015-03-01

Evangelijos tekstas Mk 9, 2–10

Pagrindinė mintis.Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (Mk 9, 7)

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 12–15 (I gavėnios sekmadienis, B)

2015-02-22

Evangelijos tekstas Mk 1, 12–15

Pagrindinė mintis.Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk, 1, 15)

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 40–45 (VI eilinis sekmadienis, B)

2015-02-15

Evangelijos tekstas Mk 1, 40–45

Pagrindinė mintis.Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“ (Mk 1, 40).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 29–39 (V eilinis sekmadienis, B)

2015-02-08

Pagrindinė mintis.Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“ (Mk 1, 38).

Evangelija pagal Morkų 1, 21–28 (IV eilinis sekmadienis, B)

2015-02-01

Pagrindinė mintis. „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?!“ (Mk 1, 27).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 14–20 (III eilinis sekmadienis, B)

2015-01-25

Pagrindinė mintis. „Dievo Karalystė čia pat!“ – skelbia Jėzus (Mk 1, 15).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 1, 35–42 (II eilinis sekmadienis, B)

2015-01-18

Pagrindinė mintis. „Ko ieškote?“ – klausia Jėzus (Jn 1, 38).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 7–11 (Viešpaties Krikštas)

2015-01-11

Pagrindinė mintis. „O jis krikštys jus Šventąja Dvasia“ (Mk 1, 8).

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.