Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Luką (XXVIII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-09

Pagrindinė mintis.Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą.“ (Lk 17, 15)

Evangelijos tekstas Lk 17, 11–19

Evangelija pagal Luką (XXVII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-02

Pagrindinė mintis. „Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“ (Lk 17, 10)

Evangelijos tekstas Lk 17, 5–10

Evangelija pagal Joną (Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės), C)

2016-05-15

Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“ (Jn 14, 16)

Evangelijos tekstas Jn 14, 15–16. 23b–26

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės), C)

2016-05-08

Pagrindinė mintis. „Yra parašyta“ (Lk 24, 46)

Evangelijos tekstas Lk 24, 46–53

Evangelija pagal Joną (VI Velykų sekmadienis, C)

2016-05-01

Pagrindinė mintis. „Tenebūgštauja jūsų širdys ir tenebijo“ (Jn 14, 27)

Evangelijos tekstas Jn 14, 23–29

Evangelija pagal Joną (V Velykų sekmadienis, C)

2016-04-24

Pagrindinė mintis. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Evangelijos tekstas Jn 13, 31–35

Evangelija pagal Joną (II Velykų sekmadienis (Atvelykis), Dievo Gailestigumo šventė)

2016-04-03

Pagrindinė mintis. „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Evangelijos tekstas Jn 20, 19–31

Evangelija pagal Luką (Velyknaktis, C)

2016-03-27

Pagrindinė mintis.Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24, 5)

Evangelijos tekstas Lk 24, 1–12

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, C)

2016-03-20

Pagrindinė mintis. „Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“ (Lk 19, 38)

Evangelijos tekstas Lk 19, 28–40

Evangelija pagal Joną (V gavėnios sekmadienis, C)

2016-03-13

Pagrindinė mintis.Niekas tavęs nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“ (Jn 8, 10–11)

Evangelijos tekstas Jn 8, 1–11

Evangelija pagal Luką (IV gavėnios sekmadienis (Laetare), C)

2016-03-06

Pagrindinė mintis. „Reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!“ (Lk 15, 32)

Evangelijos tekstas Lk 15, 1–3. 11–32

Evangelija pagal Luką (III gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-28

Pagrindinė mintis. „Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių“ (Lk 13, 7)

Evangelijos tekstas Lk 13, 1–9

Evangelija pagal Luką (II gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-21

Pagrindinė mintis. „...užkopė į kalną melstis“ (Lk 9, 28).

Evangelijos tekstas Lk 9, 28–36

Evangelija pagal Luką (Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas)

2015-12-27

Pagrindinė mintis. „Jie nesuprato jo žodžių“ (Lk 2, 50).

Evangelijos tekstas Lk 2, 41–52

Evangelija pagal Luką (IV advento sekmadienis, C)

2015-12-20

Pagrindinė mintis.Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45).

Evangelijos tekstas Lk 1, 39–45

Evangelija pagal Luką (III advento sekmadienis (Gaudete), C)

2015-12-13

Pagrindinė mintis.Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16).

Evangelijos tekstas Lk 3, 10–18

Evangelija pagal Luką (II advento sekmadienis, C)

2015-12-06

Pagrindinė mintis. „...skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3)

Evangelijos tekstas Lk 3, 1-6

Evangelija pagal Luką (I advento sekmadienis, C)

2015-11-29

Pagrindinė mintis.Todėl visą laiką budėkite ir melskitės“ (Lk 21, 36).

Evangelijos tekstas Lk 21, 25–28. 34–36

Evangelija pagal Joną (Kristus, Visatos valdovas, B)

2015-11-22

Pagrindinė mintis.Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jn 18, 37).

Evangelijos tekstas Jn 18, 33–37

Evangelija pagal Morkų (XXXIII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-15

Pagrindinė mintis. „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“ (Mk 13, 31)

Evangelijos tekstas Mk 13, 24–32

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.