Sekmadienio Evangelijos komentaras

5 klausimai, į kuriuos mėginame atsakyti pradėdami skaityti Šventąjį Raštą

2020-01-01

Šventąjį Raštą pradedame skaityti bandydami atsakyti į penkis klausimus:

  1. Kokia pagrindinė teksto mintis?
  2. Ko nesupratau?
  3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šv. Rašto vietomis?
  4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?
  5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šv. Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?
plačiau >

Švč. Trejybė

2019-05-15

Evangelijos tekstas Jn 16, 12-15

Pagrindinė mintis Jn 16, 13: "...ji ves į tiesos pilnatvę."

plačiau >

IV Velykų sekmadienis

2019-05-08

Evangelijos tekstas Jn 10, 27-30

Pagrindinė mintis Jn 10, 29: "...ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos."

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (V)

2019-04-16

Evangelijos tekstas Lk 23, 26–56

Pagrindinė mintis. „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 42–43)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (IV)

2019-04-10

Evangelijos tekstas Lk 22, 66–23, 25

Pagrindinė mintis. „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“ (Lk 23, 4)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (III)

2019-04-02

Evangelijos tekstas Lk 22, 39–65

Pagrindinė mintis. „Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“ (Lk 22, 40)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (II)

2019-03-27

Evangelijos tekstas Lk 22, 21–38

Pagrindinė mintis. „Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius.“ (Lk 22, 31)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (I)

2019-03-20

Evangelijos tekstas Lk 22, 14–20

Pagrindinė mintis. „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.“ (Lk 22, 19)

plačiau >

II eilinis sekmadienis (C)

2019-03-13

Evangelijos tekstas Jn 2, 1-11

Pagrindinė mintis Jn 2,3: "Jie nebeturi vyno".

plačiau >

I gavėnios sekmadienis (C)

2019-03-06

Evangelijos tekstas Lk 4, 1-13

Pagrindinė mintis Lk 4,13: "Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

plačiau >

VIII eilinis sekmadienis (C)

2019-02-27

Evangelijos tekstas Lk 6, 39–45

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.“ (Lk 6, 40)

plačiau >

VII eilinis sekmadienis (C)

2019-02-20

Evangelijos tekstas Lk 6, 27–38

Pagrindinė mintis. „Būsite Aukščiausiojo vaikai.“ (Lk 6, 35)

plačiau >

VI eilinis sekmadienis (C)

2019-02-13

Evangelijos tekstas Lk 6, 17. 20–26

Pagrindinė mintis. „Jūsų laukia gausus atlygis danguje.“ (Lk 6, 23)

plačiau >

V eilinis sekmadienis (C)

2019-02-06

Evangelijos tekstas Lk 5, 1–11

Pagrindinė mintis. „Mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus.“ (Lk 5, 5)

plačiau >

IV eilinis sekmadienis (C)

2019-01-30

Evangelijos tekstas Lk 4, 21–30

Pagrindinė mintis. „Jėzus praėjo tarp jų.“ (Lk 4, 30)

plačiau >

III eilinis sekmadienis (C)

2019-01-23

Evangelijos tekstas Lk 1, 1–4; 4, 14–21

Pagrindinė mintis. „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“ (Lk 4, 21)

plačiau >

Viešpaties Krikštas (C)

2019-01-09

Evangelijos tekstas Lk 3, 15–16. 21–22

Pagrindinė mintis. „Jėzui pasikrikštijus, kai Jis meldėsi, atsivėrė dangus“ (Lk 3, 21)

plačiau >

XXIV eilinis sekmadienis (B)

2018-12-19

Evangelijos tekstas Mk 8, 27–35

Pagrindinė mintis. „Pasitrauk už manęs.“ (Mk 8, 33)

plačiau >

XXIII eilinis sekmadienis (B)

2018-12-12

Evangelijos tekstas Mk 7, 31–37

Pagrindinė mintis. „Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis.“ (Mk 7, 33)

plačiau >

XXII eilinis sekmadienis (B)

2018-12-04

Evangelijos tekstas Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23

Pagrindinė mintis. „Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina.“ (Jn 7, 15b)

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.