„Žolynėlio“ atvirų durų diena

2014-02-12 | Rasa Masiulionienė OFS
Zolynelio atviru duru diena

Keistokai pavasariška 2014 m. vasario 9-osios popietė Krekenavoje. Po šv. Mišių parapijos jaunimas pakvietė savo tėvelius, kleboną kun. Gediminą pabūti su jais jaukioje aplinkoje. Begalinis džiaugsmas spindėjo tų jaunų žmonių akyse, visiems susirinkus „Žolynėliui“ skirtose klebonijos patalpose.

Kai svečiai patogiai susėdo prie jaunimo paruošto vaišių stalo, Samanta, Rugilė, Livija, Julija ir Evaldas žaismingai papasakojo apie „Žolynėlio“ susikūrimą, nuveiktus darbus. Jie tikrai turėjo apie ką pasakoti. Samantos, Rugilės ir Kęstučio paruoštos skaidrės buvo puiki veiklos iliustracija.

Zolynelio atviru duru diena 01

Nuotraukos autorius – Kęstutis Lapiniauskas

Smalsumas suspindėjo tėvelių akyse, kai vaikai pakvietė pažiūrėti inscenizacijas pagal Bruno Ferrero pasakojimus. Išradingos dekoracijos ir nuoširdus atlikimas palietė visų širdis. Kiekviename žodyje, judesyje, žvilgsnyje atsispindėjo jaunųjų aktorių patirtys, gyvenimo prasmės paieškos ir didžiulis bendrystės džiaugsmas.

Zolynelio atviru duru diena 02

Nuotraukos autorius – Kęstutis Lapiniauskas

Ne tik vaikai, bet ir mes, svečiai, jautėme „Žolynėlio“ globėjos Svajonės nuoširdžią meilę ir motinišką rūpestį, o mintyse vis iškildavo Šv. Rašto žodžiai: „Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.“ (Kol 3, 20-21)

Ar dažnai mes, suaugę, susimąstome, kokia dovana yra mūsų vaikai? Ar visada išgirstame jų kvietimą būti kartu, ten, kur gera jiems? Pripažinkime, kad mūsų vaikai kartais būna drąsesni. Paremkime jų norus būti aktyviais, gyventi taip, kaip mus visus moko Jėzus Kristus.

Zolynelio atviru duru diena 03

Nuotraukos autorius – Kęstutis Lapiniauskas

Jaunatviška energija ir džiaugsmas užliejo visus. Kartu žaidėme nuotaikingus žaidimus, juokėmės, dalinomės įspūdžiais. Po to vaikai išlėkė ruošti siurprizo, o tėvelius paliko pasikalbėti su visų mylimu klebonu kun. Gediminu.

Virtuvėje šurmulys. Kęstutis prie orkaitės stebi, kad pyragas nesudegtų, Aleksandra su Rimute ruošia lėkštes, Julija pjausto ledus, Evaldas skaičiuoja lėkštes, kad tik visiems užtektų. Visi kiti repetuoja „Žolynėlio“ himną.

Zolynelio atviru duru diena 04

Nuotraukos autorius – Kęstutis Lapiniauskas

OBUOLIŲ PYRAGAS SU LEDAIS! Vis galvojau: iš kur tas nenusakomai nuostabus skonis. Žinau. Vaikai ten įdėjo patį svarbiausią prieskonį – MEILĘ.

Niekas neskubėjo skirstytis, džiaugėmės vieni kitais, tėveliai dėkojo kun. Gediminui už dovanojamą jų vaikams laiką, meilę ir paramą. Jaunimas pakvietė visus kartu pagiedoti jų himną. Po repeticijos virtuvėje jis skambėjo nepriekaištingai.

Ačiū jums, vaikai, kad esate nuoširdūs, energingi, linksmi. Jūsų džiaugsmas visada bus mums pavyzdys.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >