Vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė

2014-11-22 | Rita Juozėnaitė
Vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė (fot. Kęstutis Lapiniauskas)

2014 m. lapkričio 15 dieną, šeštadienį, bazilikoje vyko Panevėžio vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė, skirta paminėti artėjančią šv. Cecilijos – muzikų globėjos – dieną bei sutampanti su kasmėnesiniais Švč. Mergelės Marijos atlaidais. Pirmoji tokia šventė bazilikoje vyko prieš du metus, 2012-aisiais. Šiemet, kuriant gražią tradiciją, nutarta susitikti vėl.

Į organizatorių kvietimą šiemet atsiliepė 8 parapijų – Karsakiškio, Papilio, Kupreliškio, Panevėžio Švč. Trejybės, Pumpėnų, Obelių, Ramygalos ir, žinoma, šeimininkų – chorai. Šv. Mišias aukojo vyskupas Lionginas Virbalas SJ kartu su choristus atlydėjusiu Papilio ir Kupreliškio parapijų klebonu-administratoriumi kun. Virgilijumi Liuima. Bažnyčios viduriniuose suoluose tarp kitų atlaidų dalyvių sustoję choristai bent trumpam įgyvendino visuotinį Bažnyčios troškimą turėti giedančias parapijų bendruomenes. Ir tikrai, pilnos bazilikos giedama „Prieš taip didį...“ ar „Marija, Marija“, rodos, tik dabar įgijo tą svarumą ir skambesį, siekiantį Aukščiausiąjį. Svarbu paminėti, kad chorai įveikė iššūkį ir prabilo lotyniškai prisiliesdami prie senosios bažnytinės muzikos – grigališkojo choralo. Jo giedojimui vadovavo Panevėžio grigališkojo choralo studijos „Vox Laetitiae“ ir Karsakiškio parapijos choro vadovė Jolanta Antanaitienė. Lietuviškus kūrinius diriguoti pasidalijo kitų chorų vadovai svečiai. Po šv. Mišių dalyviai neskubėjo išsiskirstyti: organizatoriai tarė sveikinimo žodį, vėliau visi rinkosi į bendrą agapę, bendravo su vyskupu, kai kurie išvyko apžiūrėti vaizdingas Krekenavos apylinkes.

Esame dėkingi ir džiaugiamės chorų sprendimu atvykti, gražiu bendrystės stiprinimu, tuo būdu ir šviesos bei vilties skleidimu aplinkinių širdyse. Tikimės, kad šventė taps tradicija, kviečiančia įveikti didesnius ar mažesnius iššūkius, o juos įveikus drauge švęsti tai Eucharistijoje – ten, kur geriausia ir svarbiausia.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais ir ketvirtadieniais – 12 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais – 18 val.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais – 12 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >