Velyknaktis Krekenavoje

2014-04-22 | Brigita Jasnauskaitė
Prisikėlęs Kristus

2014 m. šv. Velykų šventės

Po 40 dienų, skirtų pasiryžimams, apmąstymams, ramybei, susikaupimui ir maldai, lieka tik Gavėnios finišo tiesioji – Velyknaktis. Šiemet Krekenavos bazilikoje vykusios Velyknakčio pamaldos buvo kiek neįprastos ir priminė, kad joms turime atiduoti visą save, nežiūrint nei paros meto, nei laiko.

Beveik 3 valandas trukęs susikaupimo ir maldos laikas prasidėjo saulei nusileidus. Apeigų metu buvo šventinama ugnis bei vanduo, pakrikštyti nauji Katalikų Bažnyčios nariai, visi susirinkusieji atnaujino Krikšto pažadus bei priėmė Šventąją Komuniją. Šv. Mišių metu buvo skaitomi visi septyni skaitiniai, skirti Velyknakčio šventimui. Kaip pamokslo metu minėjo kun. Gediminas Jankūnas, – „Tikėjimas nėra lengvas“ – pusę vienuolikos nakties buvome sudalyvavę tik dviejose Velyknakčio liturgijos dalyse, laukė dar tiek pat. Bet visi geri dalykai ateina per skausmą – paskutinės susikaupimo minutės vėsioje bazilikoje nei kiek neprailgo, o šalia nesimatė nei vieno mieguisto veido.

Nuotraukos autorius – Kęstutis Lapiniauskas

Nepaprastai gera buvo žiūrėti į mažuosius bažnyčios narius bei procesijos dalyvius, kurie dalyvavo visoje liturgijoje. Kaip atsakingai ir pagarbiai elgėsi visi procesijos dalyviai bei patarnautojai! Prisimenu save tokio amžiaus – stengdavausi pasilipti kuo aukščiau ant klaupto, kad ir mano žvakutė būtų matoma kiek galima geriau, žaisdavau su žvakučių vašku ant suolo atramos (paskui dar kelis sekmadienius nagučiu valydavau vaško upeliukus) ir nuolatos baksnodavau mamai į šoną, tikėdamasi išgirsti, kad jau viskas, einam namo. Vėliau žaidimas vašku virto tiesiog gražiu vakaru su žvakutėmis, klausantis liepsnos plevenimo, kol kažkuriuo laiku supratau, kad vis tik man tai yra pats gražiausias didžiausios paslapties vakaras, laikas, amžinybės dvelksmas. Su džiaugsmu jo laukiu ištisus metus. Tą vakarą tiesiog nesinori skubėti namo – galėčiau žiūrėti ir žiūrėti, kaip nepaprastai gražiai atrodo žvakių liepsnelėmis apšviesti  žmonių veidai – juk Velyknakčio žvakė simbolizuoja patį Kristų, kuris mums šviečia, gal todėl žmonių veidai tą vakarą man visada atrodo kažkaip ypatingai švytintys.

Visas ilgas Gavėnios laikotarpis virto džiugiomis šv. Mišių minutėmis. Suprantant, kaip ir kodėl viskas vyksta, yra lengva ir paprasta sėdėti tris valandas vėsioje bažnyčioje ir sekti visus septynis skaitinius... juos apmąstyti ir išgyventi. Visa gyva širdimi prisiminti Krikšto pažadus, kuriuos už mane kažkada davė mano krikšto tėveliai, o dabar juos drąsiai galiu kartoti pati. Gausybė žmonių tą vakarą Krekenavoje nuoširdžiomis šypsenos palydėjo vieni kitus – sveikindami „Su mūsų Gerojo Dievo prisikėlimu!“, o kun. Gedimino išmokyti, visi susirinkusieji garsiai ir su didžiausiu džiaugsmu sušuko: „Jis tikrai prisikėlė!“

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >