Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-03-14 | Sonata Česevičienė
vasaris2018 01

Vasario mėnesį įsismarkavusi žiema atnešė sniegą, šaltį ir gausybę renginių mūsų parapijoje. Mėnesį pradėjome vasario 1-osios ketvirtadienio vakare Švč. Sakramento adoracija bazilikoje. Vasario 2 d., penktadienį, mus aplankė Upytės Tradicinių amatų centro vadovė Aušra Sidorovienė, kuri pravedė edukacinę žvakių liejimo pamoką „Pasigamink Grabnyčių žvakę“. Žvakes, kurias gavome progą pasigaminti net dviem skirtingais būdais, galėjome pasišventinti po edukacijos bazilikoje aukotose Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šv. Mišiose. To paties penktadienio vakare parapijos vaikų ir jaunimo grupės „Žolynėlis“ nariai šventė žiemos gimtadienius. Dovanų, pramogų, vaišių ir šurmulio netrūko tąkart didžiojoje parapijos salėje.

Pirmasis vasario savaitgalis buvo pažymėtas net dviem šventaisiais. Šeštadienį minėjome vyskupą kankinį šv. Blažiejų ir šv. Mišiose buvo teikiamas specialus palaiminimas, saugantis nuo gerklės ligų. Siaučiant peršalimo ligoms ir gripui, tai buvo puiki proga gauti pastiprinimą ne tik vaistinėje. Sekmadienį meldėmės už mūsų krašto duonelės kepėjus, kadangi tądien buvo minima šv. Agota, mergelė kankinė. Kankinta ugnimi šventoji apsaugo mūsų namus nuo gaisro, todėl visi skubėjome tądien išsinešti po riekelę šventintos duonutės, kurią iškepė „Radviliškių kaimo kepyklos“ kepėjos.

Kitas sekmadienis, vasario 11-oji, buvo Pasaulinė ligonių diena, todėl šv. Mišiose meldėmės už dvasios ir kūno ligomis sergančius, medicinos personalą ir visus, vienaip ar kitaip paliestus negalios. Ypatingai pagerbti tą dieną buvo Krekenavos senelių globos namų gyventojai ir slaugos ligoninės ligoniai, kadangi klebonas kun. Gediminas ten aukojo šv. Mišias šia specialia intencija. Seneliams, medicinos personalui, galintiems vaikščioti ligoniams tai buvo didelė dovana, kadangi juos aplankė ir mūsų bazilikos vargonininkas Arūnas Kotinskas bei choristai, praturtinę liturgiją giesmėmis. Dar didesnė staigmena buvo parapijos jaunimo meninė programa apie Švč. M. Marijos apsireiškimą šv. Bernadetai Lurde. Ore sklandęs geltonų  rožių kvapas nukėlė visus į Prancūzijos pievas.

Vasario 14 d., trečiadienį, Pelenų diena pradėjome gavėnią. Šv. Mišiose ant galvų buvo beriami pelenai, primenant mums, jog iš dulkės gimę, dulkėmis ir virsime. Tuo pačiu tai buvo simbolis atgailos ir atsigręžimo į Dievą, kuomet visas aplinkinis pasaulis mirgėte mirgėjo Valentino dienos širdelėmis.

Vasario 15–18 dienomis klebonas kun. Gediminas Jankūnas lietuvių bendruomenės Turkijoje kvietimu viešėjo Stambule, Turkijoje, kur aukojo šv. Mišias ir dalyvavo Lietuvos valstybės Šimtmečio renginiuose. Turkijos lietuviai šį įvykį apibūdino kaip šimtmečio įvykį, kadangi pirmą kartą Turkijos istorijoje buvo aukojamos katalikiškos šv. Mišios lietuvių kalba. Šventiniame renginyje iškilmingas kalbas sakė ne tik mūsų parapijos klebonas, bet ir LR ambasadorius Turkijoje, LR garbės konsulas, Turkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, o svečius linksmino mums gerai pažįstamas folkloro ansamblis „Raskila“.

Kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai mūsų bazilikoje šį mėnesį nesulaukė daug maldininkų,, kadangi tądien į amžinojo poilsio vietą Panevėžyje buvo palydimas Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Iškilmingoje laidotuvių procesijoje bazilikos vėliavą nešė ir mūsų parapijiečiai. Krekenavos bazilikoje tą dieną šv. Mišias aukojo Panevėžio Švč. Trejybės rektorato vikaras kun. Rimantas Rimkus.

Klebonui viešint Stambule, savo parapijoje Lietuvos Šimtmetį vasario 16-ąją paminėjome varpų gaudesiu. Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmetį 12.30 val. visose Lietuvos bažnyčiose vienu metu sugaudė varpai. Varpų skambėjimas tapo vienu pagrindinių Lietuvos 100-mečio akcentų. Toks varpų skambėjimo laikas pasirinktas, nes būtent tą valandą prieš 100 metų buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Tokia intencija parapijiečiai būrėsi prie Krekenavos bazilikos ir skambant varpams giedojo Tautinę giesmę. Visus šildė užkurtas laužas, karšta arbata, saldžios vaišės ir liaudiškos dainos.

Gavėnios laikotarpiu tradiciškai penktadieniais ir sekmadieniais bazilikoje buvo einamas kryžiaus kelias pusvalandį prieš šv. Mišias. Penktadieniais kryžiaus keliui vadovavo parapijos vaikų ir jaunimo organizacija „Žolynėlis“, o sekmadieniais – įvairios parapijos grupės ir organizacijos. Pirmąjį gavėnios sekmadienį, vasario 18 d., kryžiaus keliui vadovavo parapijos „Caritas“, dar kitą savaitgalį – Šventojo Rašto studijų grupės nariai.

Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, rinkosi į tradicinius mėnesio užsiėmimus vasario 18 d., o 23–25 dienomis parapijos jaunimas dalyvavo jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai rekolekcijose „Pažink save“. Šiandien paaugliams reikia daug drąsos išdrįsti pasukti tikėjimo keliu, todėl visuomet prašome juos lydėti maldose, stengiantis pasipriešinti šiuolaikinio pasaulio vilionėms, renkantis amžinąsias vertybes.

Vasario 24 d., šeštadienį, mūsų klebonas kun. Gediminas vedė rekolekcijas Vilniaus arkikatedroje. Jo aukotose šv. Mišiose didelė garbė giedoti teko mūsų parapijos chorui. Ne kasdieną tenka tokia laimė groti didžiaisiais arkikatedros vargonais ir giesmėmis šlovinti Viešpatį pagrindinėje šalies šventovėje!

Kitą dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos salėje įvyko ilgai lauktos knygos apie Mariją Kazimierą Kaupaitę „Po Dievo dangumi – mano tauta“ sutiktuvės. Knygos sudarytojas Ramygalos gimnazijos etikos mokytojas ir vargonininkas Mantas Masiokas, bendradarbiaudamas kartu su Ramygalos kultūros centru, pristatė meninę kompoziciją apie pirmosios lietuviškos vienuolijos steigėją, tikėjimo ir lietuvybės puoselėtoją. Šv. Mišiose giedojo Ramygalos kultūros centro vokalinis ansamblis „Aušra“, visi kartu meldėmės už Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos bylą. Knygos sutiktuvėse Ramygalos kultūros centro teatro trupės „Ąžuolynės“ aktoriai pasirodymo metu nukėlė visus į spaudos draudimo laikus, kuomet buvo patiriamas mokslo godulys, suvokiama knygos svarba žmogaus gyvenime. Ramygaliečiai taip užbūrė savo pasirodymu, kad mūsų mažasis parapijietis Simas saldžiai užsnūdo, o atsibudęs visiems sakėsi miegojęs „Gedimino salėje“. Smagu, kad mūsų parapijoje ir senas, ir jaunas, ir mažas, ir didelis yra šiltai sutinkamas ir maloniai priimamas, visiems kartu augant mūsų Dangiškojo Tėvo dvasioje.

Nuotraukų autoriai – Svajonė Lapiniauskienė, Kęstutis Lapiniauskas, Julija Lapiniauskaitė ir Turkijos lietuvių bendruomenė.

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >