Piligrimų įspūdžiai

2015-06-10 | Palmira Motiejūnienė
Vilties tiltas Krekenavoje

2015 m. gegužės 9 d. Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tilto“ devyniolikos ekskursantų grupė su generalvikaru mons. Algirdu Jurevičiumi, vadove Virginija Sutkiene lankėmės Krekenavoje.

Mus pasitiko kun. Gediminas Jankūnas – bazilikos rektorius bei parapijos klebonas. Šis jaunas, energingas Dievo tarnas čia darbuojasi palyginti neseniai, tačiau akivaizdu, kad jo tęsiami ir pradėti darbai ruošiasi išsilieti į ištisą laviną. Darbų daug, visi jie svarbūs tiek bazilikos presbiterijos rekonstrukcijai, tiek naujosios pastoracinės tarybos suformuotai misijai vykdyti, tiek vaikų ir jaunimo veiklos kūrimui bei vystymui.

Jau buvome girdėję, kad kiekvieno mėnesio viduryje bazilikoje vyksta atlaidai, į juos susirenka daug žmonių iš visos Lietuvos. Traukte traukia ir stebuklingasis Dievo Motinos – Malonių Versmės paveikslas, atvežtas iš Krokuvos. Iš pastarojo miesto pavadinimo ir kildinamas Krekenavos vardas. Bazilikoje yra ir šv. Antano Paduviečio paveikslas, kasmet šio šventojo atlaidai vyksta birželio mėnesį.

Ir šventoriuje, ir po bazilikos skliautais liejosi, sklido kun. Gedimino aiškus, išsamus, įdomus, įsimenantis ir pamokantis pasakojimas (o, kad visi gidai taip aiškintų!), paįvairintas taikliais pastebėjimais, akcentais, humoru. Todėl klausytojų atmintyje be vargo nusėdo bazilikos istorija, architektūra, jos stiliai, vitražai, Maironio kunigavimo metai, tikėjimo sąsajos su žmogaus morale ir kiti svarbūs dalykai. Dar bent dešimt tokių kunigų – ir lengviau kvėpteltų Lietuva.

Suklupę prie altoriaus, pasimeldėme kreipdamiesi į stebuklingąją Krekenavos Dievo Motiną.

Labai pravertė parapijos namų paslaugos, kuriomis buvo leista pasinaudoti prieš tolimesnę kelionę.

Bendraudami supratome, kiek daug gali nuveikti jauni, energingi kunigai. O kai apie tai pasakėme garsiai, bazilikos rektorius pasiūlė nukreipti savo sūnus į kunigų seminariją. „Mielai leistume, bet jie nesirenka šito kelio...“ – tarė mūsiškė dviejų sūnų mama. „Tie, kurie nepritaria, neigiamai žiūri į kunigo pašaukimą, nesilanko bažnyčioje, kartais yra priversti lankyti savo vaikus Pravieniškėse...“ – užbaigė šią temą kun. Gediminas.

Įsiminė dar keletas kunigo pasakytų minčių:

- Kartais žmogus išpažinties metu tik paviršutiniškai apgraibo savo nusižengimus, o visą bjaurastį nutyli, palieka savyje ir gyvena su ja. Reikėtų apsivalyti, išpažinti – būtų lengviau.

- Bažnyčia, kunigai gali padėti žmogui ne mažiau, kaip psichologai ar gydytojai. Jie yra pasiruošę paguosti, nuraminti. Vesdami tikėjimo keliu, gali padėti sugrįžti iš klystkelių, surasti gyvenimo prasmę.

- Daugelis, kurie tik retkarčiais užklysta į bažnyčią, nežino šv. Mišių eigos: kada klauptis, atsistoti, ką atsakyti... Reikia juos su džiaugsmu sutikti atėjusius ir pagarbiai mokyti – būtent šiuo tikslu parengtas bukletas su šv. Mišių eiga, kurį galima rasti visose Panevėžio vyskupijos bažnyčiose.

- Nepykstu, kai mane Gediminą, kartais pavadina Mindaugu. Kitaip sakant, kunigaikščio titulą pakeičia karaliaus karūna. Taigi, paaukština. Nėra ko pykti už tai.

Šis pajuokavimas mums, tądien netyčiomis vis parinkus ne tą vardą, įsiminė ilgam laikui – niekada daugiau neperkrikštysime bazilikos rektoriaus kitu vardu.

Įsiamžinome bendroje nuotraukoje. Kun. Gediminas išlydėdamas kiekvienam, kopiančiam į autobusą, paspaudė ranką, palinkėjo geros kelionės.

Grįždami užsukome į Krekenavos regioninį parką, aplankėme Ramygalą ir kiek ilgiau užtrukome Linkaučių kaime, netoli Truskavos. Čia Zofijos Milinienės, Elenos Malūnavičienės sesers, sodyboje buvome šiltai sutikti. Prie pavėsinėje įrengto altorėlio kaimo giesmininkės su mons. Algirdu Jurevičiumi surengė gegužines pamaldas Švč. Mergelės Marijos garbei.

Pabuvę dvasingoje aplinkoje, patyrę daug įspūdžių, grįžome namo. Laikas bėgte bėga. Jau birželis, netruks ateiti ir kiti vasaros mėnesiai...

Kasdien iš atminties išnyra ryškūs vaizdai: Krekenavos mažoji bazilika, jos rektorius klebonas kun. Gediminas Jankūnas ir jo prasmingi, gražūs darbai Dievui, Tėvynei Lietuvai ir visiems parapijiečiams.

Fotografavo Ąžuolas Sutkus

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >