Šventojo Jono Bosko relikvijų pagerbimas

2014-03-18 | Žilvija Adamkevičiūtė, parapijos katalikiškos jaunimo grupelės „Žolynėlis“ narė
Šv. Jonas Bosko (aut. Kęstutis Lapiniauskas)

2014 m. kovo 2-16 dienomis po Lietuvą keliavo šventojo Jono Bosko relikvijos. Jau ketvirti metai tai vyksta visame pasaulyje. Ši netradicinė kelionė surengta ruošiantis paminėti 200 metų sukakčiai nuo šventojo gimimo.

Tai labai svarbus įvykis tikinčiųjų bendruomenei, o ypač mums – jaunimui. Tai galimybė giliau pažinti ir pagerbti šį šventąjį, nes Jonas Bosko (Giovanni Bosco, 1815-1888) visą savo gyvenimą paskyrė vaikų ir jaunimo globai ir ugdymui. Jis garsus savo pedagogika, netradicinės sistemos programų kūrėjas ir vykdytojas. Šis kunigas visą save atidavė ugdant jaunimą: steigė vaikų ir jaunimo centrus, profesines amatų mokyklas, našlaičių prieglaudas, rūpinosi vaikų bei jaunimo darbo sąlygų gerinimu. Tad mums, parapijos katalikiško jaunimo grupelei, buvo labai svarbu prisijungti prie šios prasmingos misijos.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Kovo 10 d. mūsų parapijos klebono kun. Gedimino Jankūno iniciatyva buvome pakviesti susiburti prie šventojo Jono Bosko relikvijų Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Išklausę  šv. Mišių, dalyvavome katechezėje. Po to Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovai organizavo pokalbį šventumo tema. Džiugu, kad mes žinome, jog ugdant savyje šventumą, pirmenybę reikia teikti geriems darbams, šalia esančio supratimui, pagarbai, pagalbai, tai daryti reikia iš visos širdies ir su meile. Po adoracijos pasimeldėme prie  šv. Jono Bosko relikvijų, apmąstėme savo tikėjimą, išsakėme savo viltis ir pasiryžimus.

Vėliau buvome kviečiami pasisvečiuoti katedros parapijos salėje. Čia mes pasivaišinome arbata, pasidalinome savo įspūdžiais, nuotaikomis, gražiais prisiminimais.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kunigas salezietis Alessandro Barelli, pristatęs relikvijų kelionę, teigė: „Tikra prevencija nėra tik pasakyti jaunimui, kas žalinga, bet siūlyti alternatyvą: duoti kažką kito – turiningo, prasmingo, linksmo, gero. Linksmybė ir džiaugsmas ateina iš to, kad esame kartu.“ Mūsų grupelės globėjai – klebonas Gediminas ir Svajonė – kaskart būtent tai mums ir siūlo. Todėl mes jiems esame labai dėkingi.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >