Svarbu žinoti, kas mes esame

2015-04-19 | Daiva Adamkevičienė, Pastoracinės tarybos sekretorė
balandis 29

„Draugiškumas – giliai žmogiška tikrovė, kiekvieno asmens lobis ir bendruomenės pagrindas: bendruomenėje bendros vilties, misijos vedami žmonės siekia įprasminti savo gyvenimą. Daugystė – tai pagalba vienas kitam, parama kuriam nors iš draugų atsidūrus sunkumuose, tai bendras darbas ir bendros pastangos ėjimo drauge ko nors naujo link.“ (Iš Jean Vanier knygos „Į Jėzaus slėpinį – skaitant Evangeliją pagal Joną“).

Ši ištrauka mums labai tinka, juk troškimas gyventi darnoje su savimi, savo artimu veda prie artumo su Kūrėju. Parapijos tikintieji draugiškumą, bendrystę, artumą vienas kitam siekia ugdyti kryptingai ir nuosekliai. Šiuo tikslu 2015 m. kovo 8 d. pastoracinė taryba kvietė visus įsitraukti į mokymus, kurie padėtų sukurti parapijos misiją. Šiandien, po beveik dviejų mėnesių, mums labai džiugu, nes parapija jau turi savo misiją. Ji skamba taip:

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija yra Stebuklingosios Dievo Motinos – Malonių Versmės, šv. Antano Paduviečio užtarimo lydima; per Krikštą Šventosios Dvasios pripildyta; Dievo žodžiu, Eucharistija, sakramentais ir malda maitinama; tai prisikėlusio Jėzaus Kristaus mokinių bendruomenė, liudijanti Dievo gailestingumą artimo meilės tarnyste, atvira piligrimystei, skelbianti Jo Evangeliją ir kviečianti gyventi Dievo karalystės viltimi.

Parapijos misiją kūrėme nuoširdžiai, atsakingai, neskubėdami. Kiekvieną mūsų susitikimą lydėjo malda, vidinė ramybė. Norėjosi, kad tai, dėl ko tariamės, būtų ir suprantama, ir reikšminga – juk kiekvienas turime ypatingą mokinio misiją, kurią mums skyrė Kūrėjas ir Atpirkėjas. Labai svarbu tai išsiaiškinti, suvokti ir gyvenimą paskirti jos įgyvendinimui. Bažnyčia – tai mes, o parapija – tai aplinka, kurioje mes gyvename. Norėdami, kad joje klestėtų gėris, pilnatvė, turime sujungti savo gyvenimo ir parapijos bendruomenės misijas ir jas kartu įgyvendinti.

Dėkojame Aušrai Maskaliovienei už dvasingus mokymus ir nuolankumo, meilės pripildytą bendrystę.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >