Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-02-13 | Sonata Česevičienė
sausis2018 01

Kalėdinis laikotarpis nesibaigia atvertus pirmąjį sausio mėnesio kalendoriaus lapelį. Jis tebesitęsia visą mėnesį ir todėl metų pradžia mums toliau dovanoja galimybę pasidžiaugti Išganytojo gimimu, skambant mūsų Viešpaties gimimą šlovinančioms giesmėms. Pirmąjį mėnesio sekmadienį, sausio 7 d., mus tradiciškai aplankė Trys Išminčiai, atnešdami dovanų auksą, smilkalus ir mirą. Šiais metais pastarųjų turėjo visi, kurie spalio mėnesį lankėsi Šventojoje Žemėje. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas homilijoje kalbėjo apie dažnai geriau nei vardas žmogų apibūdinančias pravardes, tuo patikslindamas liaudyje įprastai vadinamų Trijų Karalių apibūdinimą. Po šv. Mišių mažiausiųjų laukė šventė parapijos namuose, kur būta ir vaišių, ir žaidimų, ir dovanų. Nepailstantis parapijos jaunimas ir jų veiklos koordinatorius Kęstutis Lapiniauskas regis tokias šventes sukuria lengva ranka, bet tai yra didelis ne vienerių metų įdirbis, kad viskas vyktų sklandžiai ir būtų turininga ir ne tuščia.

Dar rudens viduryje sulaukėme mūsų kraštiečio istoriko Deimanto Ramanausko iniciatyvos surengti paskaitą parapijos namuose apie mūsų krašto savanorius. Bendraujant elektroniniais laiškais paskaita ėmė virsti konferencija, kurioje Deimantas norėjo pristatyti ir naujus istorinius faktus apie pirmąjį Krekenavos paminėjimą istoriniuose šaltiniuose, ir pasidžiaugti iš Australijos atsisiųsta tarpukario Krekenavos žydų bendruomenės atsiminimų knyga. Besibaigiant metams nusprendėme, kad geriausia data tokiam renginiui bus Laisvės gynėjų diena – sausio 13-oji. Tą šeštadienį į 12 val. šv. Mišias susirinko nemažas būrys Panevėžio rajono šaulių, Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos mokinių, krekenaviškių ir miestelio svečių. Pasimeldę už gynusius Lietuvos laisvę, susibūrėme prie simbolinio laužo puodeliui karštos arbatos, sugiedojome Tautinę Giesmę užtraukėme ir keletą lietuvių liaudies dainų. Parapijos salėje istorinę konferenciją pradėjo buvusi istorijos mokytoja Aldona Juozapaitienė, priartinusi mus prie mūsų krašto Laisvės gynėjų ir jų istorijos, paminėdama svarbiausius faktus apie kritusius už šalies nepriklausomybę. Istorijos mokslų magistras, Kauno IX forto darbuotojas Deimantas Ramanauskas savo pranešimą pradėjo iš labai toli, net 14 amžiaus, kuomet iki mūsų krašto atkeliaudavo plėšikauti kryžiuočiai ir istoriniuose šaltiniuose buvo pirmą kartą paminėtas Krekenavos pavadinimas. Kaip sakė klebonas kun. Gediminas, padėjęs Deimantui susidoroti su senaisiais žemėlapiais kompiuterio ekrane, tą dieną mes „perrašėme“ istoriją, kadangi tądien mūsų svečias mums įrodė, jog pirmasis Krekenavos paminėjimas įvyko keletą dešimtmečių anksčiau, nei buvo žinoma. Apie tai ir kitus konferencijoje nuskambėjusius faktus labai tikimės atskiro  Deimanto straipsnio artimiausiame laikraštėlio numeryje, nes man nedrąsu būtų jais manipuliuoti neturint po ranka šaltinių. Projektoriaus ekrane bekintant senosios Krekenavos vaizdams istorinėse fotografijose, išgirdome apie knygą, kurion savo prisiminimus sudėjo Krekenavos krašto žydai, karo metu pasitraukę į Pietų Afrikos Respubliką. Ši knyga parašyta anglų kalba, todėl istorikas tikisi inicijuoti jos profesionalų vertimą ir vėliau pateikti Lietuvos visuomenei. Kadangi prieš renginį būta šiek tiek laiko, pasklaidžiau šį leidinį ir jau dabar žinau, kad tai bus be galo įdomus leidinys visiems, kurie domisi Krekenavos istorija XX a. pradžioje, kuomet mūsų miestelyje klestėjo žydų verslas ir paslaugos. Man asmeniškai, vaikystėje klausydavusiai senelio Česlovo pasakojimų apie žydus Krekenavoje, tai buvo tarsi visų tų pasakojimų patvirtinimas, todėl labai artimas.  Kad ir kaip banalu, bet tai tikra tiesa, kad visi privalome žinoti savo krašto istoriją. Ir labai džiugu, kad Deimantas grįžta prie savo šaknų, savojo krašto, juo domisi ir kitiems tą ugnelę nori perduoti. Tikimės ir tolimesnio bendradarbiavimo ateityje!

Sausio 15-ąją į kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus rinkosi parapijiečiai ir atvykę piligrimai. Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, aukojęs šv. Mišias, homilijoje kalbėjo apie maldos galią išgelbėti pasaulį, o savo giesme džiugino gretimos Ramygalos parapijos choras, vadovaujamas Manto Masioko. Susirinkę bendrai agapei visi pratęsė bendrystę ir pasidžiaugė buvimu kartu.

Sausio 21 d., po sekmadienio šv. Mišių  įvyko atviras viešas ekonominės ir pastoracinės tarybų posėdis, kuriame galėjo dalyvauti kiekvienas parapijietis. Posėdžio metu parapijos katechetė Svajonė Lapiniauskienė ir pastoracinės tarybos sekretorė Daiva Adamkevičienė pristatė įvykusias praėjusių metų veiklas, nustebindamos, kiek daug ir įvairių dalykų vyksta mūsų parapijos namuose. Kartu buvo pristatytas ir aptartas šių metų sielovadinių veiklų planas, kuriame buvo išskirti prioritetinės veiklos ir renginiai. Po to sekė ekonominės tarybos sekretorės Zitos Vasiliauskienės praėjusių finansinių metų ataskaitos pristatymas. Klebonas kun. Gediminas pakomentavo specifinius projektus, iš kurių vieną įgyvendinome kartu  su Panevėžio rajono savivaldybe, įrengiant lauko erdvę ir alpinariumą prie „Vilties“ salės. Kiti įvykę didesni patalpų gerinimo darbai – grindų įrengimas didžiojoje parapijos salėje, svetainės įrengimas, „Vilties“ salės apdaila. Tarybos nariai išreiškė nuostabą, kaip smulkiai yra vedama finansinė apskaita, reikalaujanti didelio dėmesingumo ir laiko kaštų, tačiau atsiperkanti skaidrumu ir tikslingu lėšų panaudojimu. Buvo išsakyta nuomonė, kad parapijiečiai galėtų aktyviau pasinaudoti galimybe pasikviesti kleboną į savo namus susipažinimui, namų pašventinimui, kartu pakviečiant tai padaryti ir ne tokius drąsius savo kaimynus. Posėdžio metu pasidžiaugta, kad ir mūsų žmonės, ir atvykstantys svečiai pakankamai sąmoningai ir dosniai aukoja, suprasdami, kad be to bazilikoje ir parapijoje nebūtų tokios kultūros, kokią turime dabar, jeigu jos neparemtume savo aukomis. Klebonas pasidžiaugė parapijos personalo, ekonominės ir pastoracinės tarybų narių, parapijos savanorių, rėmėjų ir kitų nuoširdžiu darbu ir indėliu, kuriant Dievo Evangelijai atvirą tikėjimo bendruomenę, taipogi priminė, kad šis pirmas viešas tarybų posėdžio formatas bus naudojamas ir ateityje, ypač supažindinant parapijiečius su vykstančiu bazilikos remonto projektu ir jo darbais. Kviečiame parapijiečius ir toliau aktyviai domėtis, klausti, remti mūsų parapijoje vykstančias veiklas, pagal galimybę į jas įsitraukiant, palydint jas nuolatine malda.

Sausio 28 d., sekmadienį,  šv. Mišios buvo aukojamos ne tik Upytėje ir Krekenavoje, bet ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijos bažnytėlėje. Kartą į mėnesį vykstančios šv. Mišios yra labai laukiamos, todėl ypatingai jaukios ir šiltos. 

Nuotraukų autoriai – Svajonė Lapiniauskienė, Kęstutis Lapiniauskas ir Julija Lapiniauskaitė.

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >