Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-10-27 | Sonata Česevičienė
rugsejis17 01

Lietumi skalaujamas rugsėjis atnešė naujų darbų pradžią. Savo suolus klasėse iš naujo atrado mokiniai, iš atostogų į darbus grįžo suaugusieji, įsisuko naujas darbų ratas. Pokyčiai vyko ir mūsų parapijoje. Naujasis raštinės darbo laikas galbūt šiek tiek sujaukė įprastą tvarką, bet vėliau įpratino parapijiečius savo reikalus sutvarkyti iki pietų arba pagalbos kreiptis savaitgaliais. Visą rugsėjo mėnesį jautėsi, jog vyksta adaptacija tiek parapijiečiams, tiek parapijos darbuotojams.

Rugsėjo-1ąją Upytės parapija pradėjo šv. Mišiomis visai Upytės A. Belazaro mokyklos bendruomenei, po jų klebonas kun. Gediminas skubėjo į šventinį naujų mokslo metų atidarymą Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje, vėliau jo palaiminimo ir sveikinimo žodžio laukė Žibartonių pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Rugsėjo 3-ąją Vadaktėliuose Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje šventėme tradicinius šv. Izabelės atlaidus. Po šv. Mišių parapijiečiai turėjo progos pabendrauti agapės metu, pasivaišinti šaulių virta koše ir pasidžiaugti bendryste.

Rugsėjo 13-ąją grupė piligrimų iš Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių išvyko į kasmetinius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje kartu su parapijos klebonu. Net ilga diena neprailgo bendrystėje, nes vakare laukė „Žolynėlio“ spektaklis ir klebono kun. Gedimino homilija. Įtemptą dieną vainikavo džiugi žinia – parapijos referentei ir vargonininkei Ritai bei vaikų ir jaunimo koordinatoriui Kęstučiui gimė dukrelė Marija. Džiaugiamės, sveikiname ir linkime augti sveikai mūsų naujai parapijietei, o tėveliams – nepristigti kantrybės ir nepamiršti pailsėti! Dievo palaimos ir Mergelės Marijos globos jūsų pagausėjusiai šeimai!

Kaip ir kaskart, rugsėjo 15-ąją parapijiečiai ir atvykę piligrimai rinkosi į  tradicinius kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus. Po šv. Mišių visų laukė naujos parodos atidarymas parapijos salėje. Šįkart džiaugėmės šiaulietės Onos Girdvainienės grafikos darbais – ypatingai kruopščiai ir preciziškai sukurtais atvirukais, kurių buvo galima įsigyti savo artimiesiems įvairioms šventinėms progoms.

Rugsėjo mėnesį susirinko net dvi grupės vaikų ir jaunimo ruoštis itin svarbiems sakramentams. Rugsėjo 17 d. susirinko mažieji, besiruošiantys Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakramentams. Parapijos katechetė Svajonė Lapiniauskienė pristatė pasirengimo programą ir užsiėmimų tvarkaraštį vaikams ir jų tėveliams, visi kartu aptarė bendrą tvarką ir susitarė atsakingai lankyti Kristaus mokyklą. Kitą sekmadienį, rugsėjo 24-ąją, klebonas kun. Gediminas „egzaminavo“ jaunuolius, pareiškusius norą rengtis Sutvirtinimo sakramentui. Buvo nedrąsu akis į akį susitikti su parapijos rektoriumi pokalbių kambarėlyje, bet visi būsimi sutvirtinamieji tvirtai išreiškė norą dalyvauti pasiruošimo programoje. Prašome maldoje paminėti visus mūsų vaikus ir jaunuolius, kad jiems nepristigtų drąsos einant pirmus nedrąsius žingsnius tikėjimo kelyje.

Nauji mokslo metai rugsėjį prasidėjo ne tik mokiniams, bet ir mokytojams bei dėstytojams. Savo žiniomis, išmintimi ir patirtimi mūsų parapijos rektorius šįmet dalinasi su VDU teologijos fakulteto ir Kauno kunigų seminarijos  studentais. Būti mokytoju – itin atsakingos pareigos, todėl džiaugiamės, jog turėdamas daug pareigų kitur, klebonas kun. Gediminas randa laiko ir Šventojo Rašto studijoms mūsų parapijoje. Studijuoti Dievo žodžio susirinkome ir šiais metais. Rugsėjo 27 d. šv. Mišiomis bazilikoje pradėjome penktuosius Šventojo Rašto studijų grupės metus ir nuo šiol kiekvieną trečiadienį laukiame kiekvieno, išdrįsiančio leisti Viešpačiui rasti kelią į mūsų širdis.

Rugsėjo 30-oji buvo ypatinga Panevėžio vyskupijai, kuri pakvietė į Atsinaujinimo dieną „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“. Šlovinimas, malda, katechezės ir Eucharistijos šventimas kartu su vyskupu Linu Vodopjanovu laukė visų susirinkusių kino teatro „Garsas“ patalpose. Šiame džiugiame renginyje dalyvavo ir mūsų vaikai bei jaunimas, o klebonas kun. Gediminas skaitė pranešimą apie priėmimo kultūrą parapijose. Krekenavoje tuo metu šurmuliavo orientacininkų renginys „Atrask Krekenavą“, kurio pradžioje sveikinimo žodį taręs klebonas Gediminas, vėliau apgailestavo, jog vis dar nepasitaikė proga ir pačiam išbandyti pradedančiųjų trasą. Galbūt kitąmet?

Rugsėjo mėnesį baigėme ekonominės tarybos posėdžiu, kuriame aptarėme praėjusios Žolinės atlaidus, apžvelgėme finansus ir nusprendėme dar aiškiau parapijiečiams pateikti išlaidas, kurias patyrėme besirengdami didiesiems atlaidams ir visos atlaidų savaitės metu. Šiame laikraštėlyje taip pat rasite ir šiek tiek kitokią parapijos mėnesio pajamų ir išlaidų lentelę. Norime, kad visi suprastume, jog parapijos kasa pildosi tik parapijiečių aukų dėka, todėl esame labai dėkingi už sekmadienio rinkliavas, jūsų aukas šv. Mišių intencijoms, aukas už patarnavimus. Džiaugiamės, kad galime jums pasiūlyti galimybę auką palikti banko kortele, kas labai patogu nemėgstantiems nešiotis grynųjų pinigų, o ir mums tai sumažina surenkamų monetų kiekį. Mūsų parapijos klebonas kun. Gediminas dažnai juokauja, kad parapijon pinigus suneša ir sąskaitas apmoka ne angelai, o parapijiečiai, kurių parama padeda išlaikyti ir baziliką, ir parapijos namus. Turėtume sutikti, jog per pastaruosius šešerius metus itin pakito parapijos kultūra, mes turime šiltas ir jaukias erdves, kuriose rengiame parodų atidarymus, priimame svečius, susiburiame paminėti bendruomenės ir asmenines šventes, randame prieglobstį netekus artimo. Visa tai turime dėka parapijiečių bendrystės ir supratimo, kad mes visi, kiekvienas iš mūsų, savo auka išlaikome savo parapiją. Ekonominė taryba sausio mėnesio pradžioje kartu su parapijos klebonu ir referente-buhaltere pakvies jus į viešą metinį ataskaitinį susitikimą, kuriame galėsite gauti atsakymus į rūpimus klausimus, pateikti siūlymus, kaip racionaliau naudoti lėšas, kaip jų pritraukti projektų pagalba ir kaip mes visi galėtume prisidėti prie savo parapijos išlaikymo.  Tikime, kad turėsite idėjų!

Prasidėjęs lietumi, vėliau rugsėjis dovanojo vieną šiltą ir saulėtą savaitę, kurios metu visi, kas tik galėjo, krutėjo soduose, daržuose, laukuose. Iš kraštų išsiliejęs Nevėžis priminė pavasarį ir tik nuo medžių krintantys spalvingi lapai atspindėjo rudenį. Lietus, kurio būta tiek gausiai, kad rodos prakiuro dangus, priminė malonių lietų, kurio savo maldose prašome Viešpaties. Tegul mūsų širdis žvarbiomis rudens dienomis sušildo malda ir meilė artimui savo. 

Nuotraukų autoriai: Kęstutis ir Rita Lapiniauskai, Žilvija Adamkevičiūtė. 

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >