Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kreipimasis-kvietimas į ingreso iškilmes

2016-06-04 | Linas Vodopjanovas OFM
Linas Vodopjanovas3

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji – broliai ir seserys, kunigai ir vienuoliai Kristuje. Šių metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus mane paskyrė naujuoju Panevėžio vyskupu. Džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui už Jus, kuriuos Jis man paskyrė drauge augti ir eiti tikėjimo keliu!

Visus nuoširdžiai kviečiu švęsti ir palydėti mane savo maldomis man pradedant eiti Panevėžio vyskupo pareigas. Tai vyks šių metų liepos 16-ąją, Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) dieną, 15 val., Kristaus Karaliaus katedroje. Trokštu, kad šis įvykis taptų abipusio pažinimo, bendradarbiavimo ir tarnavimo artimui pradžia.

Iki šios svarbios dienos kviečiu Jus, o ypač būsimus savo bendradarbius kunigus ir vienuolius, melstis prašant Dievą apsčios palaimos!

Šv. Karalaiti Kazimierai, vyskupijos globėjau, užtarki mus!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.