Parengti ekstraordinariniai Komunijos dalintojai

2014-04-06 | Ramutė Valikonienė, Angelė Pranaitytė
Vysk. Liongino Virbalo herbas

Vatikano II susirinkimas leido vyskupams paskirti pasauliečius dalinti Šv. Komuniją ir juos pavadino ekstraordinariniais teikėjais. Susirinkimo tėvai nurodė priežastis, dėl kurių šią tarnystę gali atlikti pasauliečiai: esant tikinčiųjų norui priimti Komuniją ne per šv. Mišias, kai pas juos negali atvykti pašventintieji Bažnyčios tarnai; pašventintiems tarnams dėl silpnos sveikatos ar garbaus amžiaus negalint atlikti šios tarnystės; esant per dideliam tikinčiųjų, norinčių priimti Komuniją, skaičiui, kai dalijimas šv. Mišių metu gali per ilgai užtrukti.

2010 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje buvo priimtos nuostatos dėl ekstraordinarinių Komunijos teikėjų. 2013 metų vasarą šis nutarimas pradėtas įgyvendinti. Pirmoji pradėjo Kauno arkivyskupija.

Šv. Mišios

Panevėžio vyskupijoje ekstraordinariniai Komunijos teikėjai pradėti rengti 2014 m. kovo 14 d. Panevėžio Švč. N. M. Marijos tarnaičių kongregacijos namuose būsimiems Komunijos teikėjams dvi dienas vyko rekolekcijos. Rekolekcijas vedė kunigas Pavel  Andžejevski. Šv. Mišias aukojo kun. Rimantas Kaunietis. Kovo 22 d. Panevėžio vyskupijos sielovados centre vyko paskaitos. Eucharistijos teologiją dėstė kun. dr. Gediminas Jankūnas, liturginiais klausimais konsultavo kun. Saulius Černiauskas. Kovo 29 dienos mokymai prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir kun. mgr. Jonas Morkvėnas. Po šv. Mišių ekstraordinariniams Komunijos teikėjams vyskupas įteikė kanoninius siuntimus – tris metus galiojančius leidimus atlikti šią tarnystę. Su ligonių sielovada supažindino kun. Jonas Morkvėnas. Komunijos teikėjų grupės vadovas kun. Rimantas Kaunietis.

Paskaita

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono kun. Gedimino Jankūno  nukreipimu  ekstraordinarinių Komunijos teikėjų mokymuose dalyvavo Kęstutis Lapiniauskas, Ramutė Valikonienė, Angelė Pranaitytė. Iš Upytės Šv. Karolio Boromėjaus parapijos dalyvavo Tadas Grybas. Visi iš vyskupo rankų priėmė siuntimą teikti šventąją Komuniją.

Ekstraordinariniai Komunijos teikėjai šv. Komuniją galės teikti tik leidus parapijos klebonui ir norinčiajam priimti šv. Komuniją parapijiečiui pageidaujant. Šv. Komunija į namus bus nešama pagarbiai. Atnešus į namus šv. Komuniją bus meldžiamasi, garbinamas Švč. Sakramentas, maldose bus kviečiami dalyvauti visi namiškiai. Pagal galimybes, namuose turėtų būti paruošta vieta, uždengta balta staltiesėle, žvakė ir kryželis, stiklinė su vandeniu. Tuo turėtų pasirūpinti namiškiai.

Balandžio 6 d., penktąjį gavėnios sekmadienį, vyskupo siuntimą gavę mūsų parapijiečiai šv. Mišių metu buvo įvesdinti į šią tarnystę. Tegul Dievas laimina jų pasiaukojimą, o šv. Eucharistija tampa visų mūsų gyvenimo duona. 

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >