Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono dvidešimtmečio šventė Krekenavoje

2019-03-16 | Mantas Masiokas
marijos legiono emblema

Kovo 15 d. Krekenavos bazilikoje vyko kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai, o kartu ir Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono organizacijos dvidešimtmečio šventinis minėjimas. Į šventovę rinkosi gausus būrys maldininkų ne tik iš Panevėžio vyskupijos. Džiugu buvo sulaukti piligrimų iš Žemaitijos, kuriuos lydėjo Telšių vyskupijos Marijos Legiono dvasios vadas kanauninkas kun. Andriejus Sabaliauskas.

Per tris šimtus maldininkų kartu meldėsi ir dėkojo Mergelei Marijai už malones, adoracijoje kalbėjo rožinio maldą.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su gausiu būriu kunigų: kun. Andriejumi Sabaliausku, Kupiškio dekanu kun. Mindaugu Kučinsku, Subačiaus klebonu Vidmantu Bloškiu, Rokiškio rez. kun. Vincentu Stankevičiumi, Anykščių vikaru kun. Mindaugu Šakiniu, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato kun. Vitalijumi Kodžiu ir Krekenavos bazilikos rektoriumi kun. Gediminu Jankūnu. Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys patarnavo klausant išpažinčių. Šv. Mišiose giedojo bazilikos choras.

Šv. Mišių pabaigoje buvo skaitoma pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai sintezė, atnaujinti Legiono narių pasižadėjimai.

Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos namus. Dvidešimtmečio šventę vedė kun. G. Jankūnas, sveikinimo kalbas tarė svečiai. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas už ilgametę tarnystę Marijos Legiono gretose įteikė padėkas Legiono būrelių vadovams.

Šventė baigėsi bendra svečių agape, išlaikant gavėnios penktadienio pasninką.

54727440 960512020812903 2318695621537562624 n54268206 2330321283919882 3464014763447549952 n54230841 320291848839387 5393415799111155712 nACIES šventė

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >