Nepriklausomybės Akto suradimas ir premija prof. Liudui Mažyliui

2018-02-16 | Saulutė – Genovaitė Markauskaitė, Lietuvos Tėvynės pažinimo draugijos, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų draugijos narė

Bernardo Brazdžionio ir Justino Marcinkevičiaus poemos „Mindaugas“ eilėmis aktorė Lolita Dautartaitė atidarė Kauno Istorinėje Prezidentūroje iškilmingą šventę. Dvidešimtoji Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Stasio Lozoraičio „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ premija 2018 m. sausio 11 d. įteikta VDU profesoriui Liudui Mažyliui.

Iš tiesų tai itin svarbus profesoriaus įnašas į Lietuvos istoriją, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį. Nepri­klausomybės Akto originalą jis surado Vokietijos archyvuose.

S. Lozoraičio premija skiriama už ilgametę žurnalistinę veiklą spaudoje, radijuje, televizijoje bei internetinėje žiniasklaidoje. Prof. L. Mažylis renginyje papasakojo apie tai, kad „gyvenimo nuotykiai jį visada išnešdavo ant žurnalistikos bangos“. Jis nuo 1989 m. dirbo žurnalistinį darbą. Pradžioje tai buvo žurnalas „Moksleivis“, o vėliau, ypač Atgimimo sąjūdžio laikotarpyje, darbavosi laikraštyje „Kauno laikas“ vyr. redaktoriaus pavaduotoju. 1993–1998 m. buvo Kauno miesto savivaldybės atstovas spaudai. Jo straipsniai pasižymėjo giliomis įžvalgomis, žvelgiant į Lietuvos ateitį. Jo kūrybą spausdino „Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Veidas“ , „Apžvalga“ ir kiti leidiniai. Prof. L. Mažylis, kaip akredituotas žurnalistas, dalyvavo pasirašant Kovo 11-sios aktą Vilniuje.

Prof. L. Mažylis ne tik politikas, mokslininkas, visuomenės veikėjas, bet ir aistringas kolekcionierius. Jo sukaupti eksponatai — laiškai, atvirukai, pašto ženklai visuomenei buvo pristatomi įvairiose parodose. Plačiai žinoma jo filatelijos paroda „Kaunas – 2015“, ir filokartijos paroda „Lietuva ir lietuviai. Pirmojo pasaulinio karo metų privati korespondencija 1914–1918 m“. Tai įrodymas, kad profesorius turi talentą ieškojimams ir atradimams.

Jo darbo kryptį lėmė gilios šeimos tradicijos, tai tautiškumas ir patriotizmas. Jis yra kilęs iš gerai žinomos Kauno tarpukario inteligentų šeimos. Jo prosenelis iš motinos pusės Jonas Bliūdžius buvo knygnešys, o senelis Pranas Mažylis – garsus akušerijos gydytojas. Jo vardu buvo pavadinti ir iki mūsų dienų išliko „Prano Mažylio gimdymo namai“, esantys Putvinskio gatvėje Kaune.

L. Mažylis baigė 5-ąją vidurinę mokyklą, įgijo muzikinį išsilavinimą. 1977 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo chemiko specialybę. Dirbo Kardiologijos institute, dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Atgimimo laikai pašaukė jį žurnalistiniam darbui. Įdomu ir malonu tai, kad profesorius šį darbą tęsia ir dabartiniu metu, kurdamas dokumentinę apybraižą iš ciklo „Šiandien prieš 100 metų“.

Pagerbti ir pasiklausyti profesoriaus L. Mažylio gausiai susirinko kauniečiai ir miesto svečiai. Stasio Lozoraičio premiją įteikė mecenatas, LR Seimo narys Kazimieras Starkevičius. Laureatą nuoširdžiai pasveikino žinoma žurnalistė, miestelių istorijų kūrėja Nijolė Baužytė (pirmoji Stasio Lozoraičio premijos laureatė). Ji kvietė profesorių surasti Vytauto Didžiojo kapą ir padovanojo jam vienetinį sidabro medalį, kurio vienoje pusėje – klūpanti moteris, priglaudusi 1918–1920 m. lietuvišką sodybą, o kitoje medalio pusėje – Vytis. Laureatą sveikino Senjorų Akademijos nariai, XXVII knygų mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė su Pasaulio lietuvių centro direktoriumi Valdu Kubiliu, Sajūdžio bendražygiai, o taip pat visuomeninių judėjimų atstovai – kolegos ir draugai.

Profesorius vienija Lietuvą ateities gyvenimui savo darbu ir atradimu. Liudas Mažylis yra laukiamas lietuvių mokyklose, įvairių leidinių redakcijose. Jis yra pavyzdys žurnalistams, kaip rasti tiesą ir ją perteikti visuomenei. Susirinkusieji nuoširdžiai linkėjo profesoriui vaisingų ateities darbų.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.