Malda už žemdirbius ir verslininkus

2014-02-22 | Aldona Juozapaitienė
Malda už žemdirbius ir verslininkus

2014 m. vasario 15 d. Krekenavos bazilikos atlaiduose meldėmės už ir kartu su Panevėžio rajono žemdirbiais, verslininkais ir jų šeimomis.

Jau nuo seniausių laikų darbas buvo ne tik būdas išgyventi, bet ir dieviško pasmerkimo išsipildymas: „Savo veido prakaite tu valgysi duoną“ (Pr 3, 19). Darbas – viena iš vertingiausių istorijos mums paliktų pamokų. Jis vienija dirbančiuosius į bendruomenę.

Šv. Mišių pradžioje Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ sveikino susirinkusius primindamas, kad Kristaus gyvenimas buvo artimas gyvenimams tų, kurie šiandien čia susirinko: iš savo globėjo Juozapo Jėzus mokėsi staliaus amato, o Jo stebuklai buvo susiję su duona, žuvimi ir vandeniu. Vyskupas pakvietė visus melstis ir prašyti Dievo malonės bei palaimos  ūkininkams, verslininkams, jų šeimoms ir visiems dirbantiems. Šv. Mišiose pamokslą sakė generalvikaras kun. Eugenijus Styra. Giedojo Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, vadovaujamas Manto Masioko. Beveik pilnutėlėje Krekenavos bazilikoje susirinko ne tik patyrę, bet ir jauni, iš tėvų patirtį perėmę, ūkininkai ir verslininkai. O pagal šių Šeimos metų šūkį “Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ aukos procesijoje dalyvavo ir trečioji karta – būsimieji tėvų profesijų paveldėtojai.

Atlaidai 2014 vasario 15 d.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Po pamaldų bazilikos rektoriaus pakviesti susirinkusieji dalyvavo agapėje. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Krekenavos seniūnas Vaidas Kaušakis. Taip pat dalyvavo Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius. Meninę programėlę parodė Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos, Žibartonių mokyklos moksleiviai, saksofonu grojo Arnas Vasiliauskas.

Parapijos klebonas kun. G. Jankūnas padėkojo žemdirbiams ir verslininkams, kurie atskuba su pagalba, kada parapijai jos reikia, o taip pat neliko abejingi ir šį kartą, nes visiems akivaizdu, kad parapijos salės remontas reikalauja visų bendro įsitraukimo. Didžiulės padėkos verti tą dieną atsiliepę A. A. Kisieliai, E. ir V. Adamkevičiai, R. R. Kiltinavičiai, G. A. Povilaičiai, A. Antanaičio šeima, A. Pogužinskas, A. Z. Vasiliauskai, J. ir V. Kaušakiai, E. J. Ivinskai, D. B. Šatai, S. D. Česevičiai, V. S. Šatai, I. J. Sakalauskai, A. Lapiniauskas, R. Paškauskas ir kiti.

O kokia gi šventė be vaišių: pyragų, arbatos, šiupinio ir kitų skanėstų, kuriuos paruošė išradingos šeimininkės, vadovaujamos Daivos Adamkevičienės, kuri šią šventę organizuoja jau antrus metus. Tikimės, kad ši šventė taps gražia tradicija.

Atlaidai 2014 vasario 15 d.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.