Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-04-01 | Rita Juozėnaitė
kovas 01

Gamtoje dar palyginti ramus, gavėnios santūrumu nužymėtas kovo mėnuo bazilikai ir parapijai visgi atnešė pavasarinį atgijimą. Baigta įrengti parapijos namų virtuvė, dalis sandėliukuose dulkes rinkusių daiktų atrado naujus šeimininkus blusų turgelyje, sėkmingai įgyvendinta „Carito“ gerumo akcija, pradėjo veikti parapijos puslapis Facebook svetainėje, pamažu pamažu „šyla“ parapijos skolos mažėjimą bazilikos gale rodantis termometras.

Kovo 5 dienos, ketvirtadienio, vakare iš Romos laimingai grįžo mūsų piligrimai. Kelionės įspūdžiais jie dosniai dalijasi mūsų svetainėje ir laikraštėlyje.

Kovo 8 d., sekmadienį, po šv. Mišių pastoracinės tarybos ir klebono kun. Gedimino iniciatyva vyko parapijos misijos formulavimo seminaras. Pasiskirstę grupėmis atsakinėjome į pamatinius klausimus: „kas yra Bažnyčia / bažnyčia?“, „kas yra parapija?“. Pasidalijome, kuo bažnyčia ir parapija yra svarbu ir reikalinga mūsų gyvenimuose. Misijos suformuluoti neskubėta, bet kantrieji, rodos, išsinešė minčių, padėsiančių į savo santykį su Bažnyčia pažvelgti kitu kampu, atrasti tame daugiau prasmės. Misijos suformulavimo link judėti tikimasi artimiausiame balandžio 19 dienos susitikime.

Kovo 11 d., trečiadienį, 8 val. šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę, taip paminėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines.

Kovo 13 d., penktadienį, vos pabaigus virtuvės tvarkymo darbus, UAB „Baltic Master“ kvietimu, įspūdingą įrangos pristatymą surengė garsus virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Savo akiratį kulinarijos ir įrangos naudojimo klausimais plėtė parapijos šeimininkės, gastronominės technikos naudojimo subtilybes mėgino perprasti ir vyrai.

Tą pačią dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vyko Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro atstovų susitikimas su gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniais. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms, šiais metais vyksiančioms Alytuje birželio 27–28 dienomis. LJD tema – „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Vadaktėlių parapijoje jau prasidėjo pasirengimas šiai didžiulei Lietuvos jaunimo šventei, susitikimai vyksta kiekvieną antradienį 18.30 val. Vadaktėlių parapijos namuose. Krekenavos parapijos jaunuolius, 14 metų ir vyresnius, norinčius dalyvauti LJD 2015, taip pat kviečiame įsijungti į pasiruošimo grupės veiklą. Užsiregistruoti galite, paskambinę tel. 8 615 53708 (religinio ugdymo vadovei Svajonei Lapiniauskienei). Planuojama, jog pirmasis grupės susitikimas vyks balandžio 17 dieną.

Kovo 15 d., sekmadienį, šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus, į kuriuos pakviesti tądien gausiai susirinko rajono ūkininkai, verslininkai ir kiti, kuriems prasmingi ir svarbūs žemės darbai – „kad Dievas laimintų naują derlių“, anot mokytojos Sonatos Česevičienės. Šv. Mišias už šiuos žemės puoselėtojus aukojo vysk. Jonas Kauneckas, po jų parapijos namuose pašventinta už JAV tikinčiųjų lėšas naujai įrengta virtuvė, atidaryta mokytojos Vidos Kacevičienės fotografijų paroda, Linkaučių pagrindinės mokyklos mokiniai virpino širdis jautria menine programa.

Kovo 17 d., antradienį, klebonijoje įvyko parapijos ekonominių reikalų tarybos posėdis. Posėdžio metu spręsti aktualūs parapijos pastatų remonto, finansinės situacijos ir kiti klausimai. Sunkiausias, be abejo, buvo parapijos skolos, susidariusios įrengiant parapijos namus, grąžinimo klausimas. Vis dar lieka neaišku, kada ir kaip bus grąžinta visa skolos suma. Be abejo, tikimasi parapijiečių supratingumo ir sąmoningumo rūpestyje savo nuosavybe.

Tą pačią dieną dalis aktyvaus Krekenavos ir kaimyninės Vadaktėlių parapijos jaunimo vyko į Panevėžio J. Miltinio dramos teatrą, kur žiūrėjo spektaklį „Iš nuomščiko gyvenimo“.

Kovo 21 d., šeštadienį, prasidėjo blusų turgelis. Devynias dienas tai į parapijos namus, tai į kultūros centro patalpas užsukdami lankytojai už įvairiausius naujų namų ieškančius daiktus paaukojo 255 Eur. Šie pinigai nukeliavo į parapijos skolos sumažinimo fondą.

Kovo 25 d., trečiadienį, po bazilikos skliautais į ACIES šventę gausiai rinkosi vyskupijos Marijos Legiono prezidiumai. Prieš šv. Mišias buvo kalbamas rožinis, šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gediminas ir legionierių dvasios tėvas apašt. prot. Br. Antanaitis, bendruomeniškai ir asmeniškai atnaujinta narių priesaika. Po šv. Mišių bazilikoje gavėnios programą parodė Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijos bažnytinis ansamblis „Kaziliūnų šeimyna ir jos draugai“, vėliau visi skubėjo sušilti agapėje parapijos namuose. Svečiai džiaugėsi ir dėkojo šventę surengusiam parapijos Marijos Legiono prezidiumui, vadovaujamam Aldonos Juozapaitienės.

Kovo 27 d., penktadienį, bazilikoje vyko jaunimo Sutaikinimo pamaldos, kurias vedė klebonas kun. Gediminas, talkino svečias kun. Saulius Černiauskas. Parapijos vaikai, besiruošiantys Šv. Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentui, turėjo galimybę pirmą kartą priimti Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą. Pamaldose ir po jų vykusiose šv. Mišiose taip pat dalyvavo vaikų tėveliai, jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimui, „Žolynėlio“ nariai.

Kovo 29 d., Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienį, sėkmingai baigėsi „Carito“ organizuota gerumo akcija, bazilikoje pražydinusi gerų darbų medelį. Turėdami tokį prasmingo išbuvimo gavėnioje simbolį įžengėme į Viešpaties kančios savaitę – „finišo tiesiąją“ (klebono kun. Gedimino Verbų sekmadienio homilija) prieš Prisikėlimą.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >