Kai džiaugsmas virsta skausmu

2014-02-10 | Aldona Juozapaitienė
Pro ligoninės langą (aut. Kęstutis Lapiniauskas)

Marijos Legiono prezidiumo pirmininkės Aldonos Juozapaitienės mintys prisimenant šv. Mišias Krekenavos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 2014 sausio 3 d.

Ilgai nesiryžau rašyti, bet buvo neramu, kad niekuo negaliu padėti tiems žmonėms, su kuriais teko bendrauti tuoj po didžiųjų metų švenčių, po gražių fejerverkų, sprogimų, jų stebėtų ir girdėtų ne iš savo namų, bet iš valstybės išlaikomų įstaigų. Gal ir daug kas pasakys, kad ne mano reikalas rašyti apie kitų gyvenimą, bet manau, kad rūpestis šeimų dvasingumu – mūsų visų, parapijos bendruomenės narių, reikalas.

ligonine02

Nuotraukos autorius - Kęstutis Lapiniauskas

Pirmasis mėnesio penktadienis: ligoninės ir globos namų maldininkai su džiaugsmu, padedami mielų slaugytojų, rinkosi laukti šv. Mišių, šv. Komunijos ir klebono žodžio. Virš dvidešimt susirinkusiųjų meldėsi dėkodami už praėjusius metus ir meldė sveikatos ir pasisekimo naujais metais. Gerb. klebonas Gediminas Jankūnas pažymėjo, kad šie metai yra Šeimos metai, priminė Šventosios šeimos gyvenimą, kaip pavyzdį, kokie santykiai turėtų būti šeimose, kalbėjo apie džiaugsmą Kūčių vakarienės metu, kai visa šeima stengiasi susėsti prie bendro stalo. Stebėdama savo bendraamžių akis, pamačiau, kad kalbant apie santykius šeimose, jų akyse susipynęs džiaugsmas su liūdesiu ir skausmu. Supratau, kodėl jų akyse matėsi skausmas. Kūčių vakarienės šeimoje laukė ir čia esantys, kad su susirinkusia šeima pasidžiaugtų vieni kitais, pasidalintų plotkele. Deja, net ir arti gyvenantys vaikai neparsivežė jų į namus...

ligonine04

Nuotraukos autorius - Kęstutis Lapiniauskas

Krekenavos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, šiltoje ir jaukioje aplinkoje, Gerb. gydytojos N. Lekerauskienės ir jos vadovaujamo kolektyvo priežiūroje, gydosi apie 19 ligonių. Socialinės globos namuose ilsisi ir gydosi 15 ligonių. Tai daugiausia likę vieniši ir savo gyvenimą vaikams paaukoję žmonės. Gana sunkiomis ir sudėtingomis gyvenimo sąlygomis jie kadaise augino vaikus, rūpinosi jais, padėjo auginti anūkus. Neišmiegotos naktys, materialiniai nepritekliai, rūpestis dėl savo ir vaikų ateities išsekino jų dvasią ir kūną. Buvo laikas, kada dėl savo ir vaikų ateities nutolo nuo Bažnyčios, jos mokymo. Bet jie aukojosi dėl vaikų, stengėsi duoti tiek, kiek galėjo, padėjo įsikibti į gyvenimą: gauti darbą, turėti būstą, buities daiktus. Vaikai, su tėvų pagalba, susisuko savo lizdus ir išskrido kaip paukšteliai, palikę tėvus su savo negaliomis  ir rūpesčiais gyventi vienus. Ne daug kas iš vaikų lieka gyventi su savo tėvais, jais rūpintis ir prižiūrėti gilioje senatvėje, kaip buvo daroma senovėje, kada tradicija buvo vienam iš vaikų likti gyventi kartu ir nukaršinti tėvus. Gyvename laikotarpyje, kuomet visuomenė pasiekė didžiulių laimėjimų progreso srityje, gerbūvis pagerėjęs dešimteriopai, o kai kuriose srityse ir šimteriopai, bet meilė, šiluma ir dvasingumas šeimose didelio progreso nerodo. Žymiai patogiau vaikams palikti tėvus jų sodybose, retsykiais ateiti ar atvažiuoti aplankyti ir gyventi ramiai, savo šeimoje, o tėvelis ar mama tegul gyvena, kaip nori. O jeigu pasiligos, nuveš keturiems mėnesiams gyventi į senelių globos namus, kur bus šilta, valgyti duos; bet bankomato kortelę pensijai paimti pasiliks vaikai sau, pinigų reikia. Atveža. Palieka. Retai lanko, atveždami kelis apelsinus, saldainiukus, prisėda prie tėvo ar mamos, vis žvilgčiodami į laikrodį, kad tik kuo greičiau ištrūktų. O  jie taip buvo laukiami, kad pasidalintų žodžiais apie namus, džiaugsmus, liūdesį, apie kaimynus, pažįstamus, kaip sekasi anūkams ir t.t.

Smagu ir šiuose namuose. Sudarytos geros sąlygos gyventi, gydytis, bendrauti vieniems su kitais. Maloni darbuotojų ir gydytojos šypsena, rūpestis čia esančiais, atrodo, gyvenk ir norėk, bet atėjus vakarui, lūpos pačios kruta žodžius: „Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus nusidėjelius dabar ir mūsų mirties valandą...“

Meldžiasi už vaikus, už artimuosius, už tuos, kurie juos supranta ir nesupranta...

ligonine05

Nuotraukos autorius - Kęstutis Lapiniauskas

 

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >