Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-01-23 | Sonata Česevičienė
17gruodis01

Atskamba balsas iš aukštai, ramina ilgesį žmogaus, nakties tamsa jau traukiasi, šviesa pasklido iš dangaus... Adventinis laukimas praskaidrino tamsias dienas kas sekmadienį advento vainikuose įžiebiant po žvakę ir kartu su visais parapijiečiais švenčiant Eucharistiją. Šventojo Rašto studijose kiekvieną sekmadienį mus vedė šv. Jonas Krikštytojas, skelbiantis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo žinią, o Marijos valandų giedojimu pagerbėme Dievo Motiną Mariją. Vadaktėlių parapijoje šv. Mišiose advento žinia buvo atnešta gruodžio 3 d. Mes visi kartu šį laikotarpį skyrėme susikaupimui ir maldai, mažiau dėmesio palikdami pigiems prekybos centrų blizgučiams ir šventiniam dovanėlių pirkimo įkarščiui.

Parapijos vaikų ir jaunimo organizacija „Žolynėlis“, pernai tapusi Panevėžio rajono jaunimo organizacijų konkurso laureate, tik šįmet galėjo pasinaudoti laimėtu prizu – kelione į Vilnių. Gruodžio 6 d. sostinėje buvo aplankyti LR Seimo rūmai, apžiūrėta Valdovų rūmų ekspozicija. Parapijos vaikų ir jaunimo koordinatorius Kęstutis Lapiniauskas, religinio ugdymo vadovė Svajonė Lapiniauskienė ir klebonas kun. Gediminas vaikus ir jaunimą globojo šioje kelionėje ir skyrė savo asmenines lėšas. Gaila, kad prizas šiek tiek „apkarto“ dėl konkurso organizatorių neištesėtų pažadų...

Gruodžio 8 d. jaukiose šv. Mišiose šventėme Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmę, o mėnesio vidurį kaip visada pažymėjo kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai. Gruodžio 17 d. ypatingai buvome palaiminti Panevėžio vyskupijos jungtinės šlovintojų grupės dovana – giesmėmis, muzika ir malda sekmadienio šv. Mišiose. Gerai žinomos advento giesmės visai kitaip skambėjo akustinės muzikos fone, skambant gitarai ir kanklėms. Jaunimas paliko mūsų bazilikoje ypatingą atmosferą ir pažadą sugrįžti. Džiaugiamės ir dėkojame, kad turėjome progą pabendrauti ir neformalioje aplinkoje prie arbatos puodelio. Tą patį savaitgalį, gruodžio 17 d., nedrąsiai savo darbų parodą parapijos namuose pristatė Panevėžio dailės mokyklos mokytoja Rimantė Vertelkienė. Jos tapybos ir kiti darbai liudijo autorės atsivertimą, kuriuo itin džiaugėsi klebonas kun. Gediminas. Susirinkusius į parodą autorė vaišino pačios surinktų žolynų arbata ir pyragais. Ir tai dar nebuvo dienos pabaiga! Parapijos vaikai ir jaunimas, besiruošiantys sakramentams, bruzdėjo ir šurmuliavo parapijos virtuvėje, kur kepė sausainius, o jų tėveliai jiems vėliau pagelbėjo gaminti žaisliukus kalėdinėms eglutėms. Tiek daug įvykių per vieną dieną!

Gruodžiui persivertus į kitą pusę, klebonas lankė parapijos ligonius, o kartu su „Carito“ atstovėmis ir Krekenavos seniūnija dovanėlėmis, Krekenavos ir Žibartonių mokyklų vaikų darbo atvirutėmis džiugino vienišus senelius. Gruodžio 20 d. bazilikoje buvo ypatingos Susitaikymo pamaldos, kuriose kun. Eugenijus Troickis padėjo mūsų parapijos klebonui klausytis išpažinčių ir kiekvienas norintis galėjo priimti Švč. Komuniją to vakaro šv. Mišiose. Kitą dieną šv. Mišių su nekantrumu laukė ir Krekenavos slaugos ligoninės seneliai.

Šiais metais Betliejaus vizija gimė Šventojoje Žemėje, o Žibartonių pagrindinės mokyklos kolektyvo ir dalies krekenaviškių dėka buvo įgyvendinta mūsų bazilikoje. Dėkojame Daivai Adamkevičienei, parapijos pastoracinės tarybos pavaduotojai, kad įkvėpė savo koleges sukurti tokią trapią, lengvą ir šviesią Prakartėlę.

Tradiciškai Piemenėlių šv. Mišios suburia didelį skaičių parapijiečių ir parapijos svečių. Taip nutiko ir šįkart, gruodžio 24-osios vakarą, esant visai ne žiemiškam orui, po tikriausiai sočios, nors ir neriebios Kūčių vakarienės, susirinko pilna bazilika Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, gimtadienio svečių. Vaikų kampelis „lūžo“ nuo vaikučių, jų netrūko visose bazilikos navose. Tikimės, kad juos suviliojo ne tik gimtadienio tortas! Klebonas kun. Gediminas savo homilijoje kalbėjo apie skirtumą, ar Jėzus Kristus gimė ir gyvena tarp mūsų, ar tarpe mūsų. Regis tik kitaip sudėlioti žodžiai, o kiek daug jie keičia. Kad bazilika „lūžo“ nuo žmonių srauto  rodo ir tai, kad kažkokiu mums nežinomu būdu buvo susipainioję ar visiškai atjungti garso įrašui skirti laidai, todėl neįsirašė klebono homilija. Apgailestaujame dėl visų jos laukusių parapijos svetainėje... Kalėdų ryto šv. Mišiose klebono kun. Gedimino laukė visos trys jo aptarnaujamos šventovės, jose buvo skaitomas mūsų vyskupo Lino Vodopjanovo laiškas, kuriame jis citavo ir komentavo interneto platybėse sklandantį  Jėzaus laišką. 

Visą advento laikotarpį prašėme parapijiečių skirti savo aukas dovanai Jėzui. Bazilikos gale turėjome žaismingą dėžutę, ant kurios puikavosi raudonas besišypsantis vejos pjovimo traktoriukas. Parapijiečių ir bazilikos svečių dėka surinktos aukos leido parapijai įsigyti tikrą traktoriuką, kuris irgi yra raudonas, tik nesišypso. Bet šypsosi mūsų parapijos personalas, kurio darbas šią vasarą bus labai palengvintas, o mes visi džiaugsimės gražia ir tvarkinga aplinka. Mūsų bendrystė, susitelkimas ir tikslo įgyvendinimas – pati geriausia dovana Jėzui! Dėkojame, kad ir mažiausia auka prisidėjusiems prie šio didžiulio pirkinio!

Po kalėdinio šurmulio tebuvo tik keletas dienų atsipūsti. Paskutinis metų sekmadienis buvo pažymėtas Šventosios šeimos iškilme, kun. Gediminas homilijoje kalbėjo apie tai, kaip tampama šventa šeima, kaip būti Dievo projekto dalimi. Tos pačios dienos vakare laukė metų sandūra – puiki proga apmąstyti praėjusius metus ir už juos padėkoti Viešpačiui. Kokie esame palaiminti, jog jau kelintus metus iš eilės galime tai padaryti Padėkos už senuosius metus šv. Mišiose mūsų bazilikoje! Po jų buriavomės bazilikos aikštėje, kur degė laužas, grožėjomės šventiniais fejerverkais, o vėliau rinkomės parapijos namuose šventei, kurią organizavo parapijos pastoracinės tarybos nariai. Ypač švente rūpinosi tarybos narė Laima Urnikienė su šeima, kuri subūrė visus ir renginio metu organizavo žaidimus bei šokius. Neformaliai tąnakt muzikavo ir dainą vedė mūsų draugai iš „Raskilos“ ir „Vešetos“ ansamblių. O kaip gi kitaip, juk pastarajame turime net du savo parapijiečius Gediminą ir Tomą! Linksmybių, gėrybių ant stalo ir besilinksminančių netrūko iki pat paryčių. Kaip smagu, jog išmokome švęsti kartu! Palaimingų ir malonės pilnų 2018 Viešpaties metų!

Nuotraukų autoriai: Svajonė Lapiniauskienė, Kęstutis Lapiniauskas, Julija Lapiniauskaitė, Rugilė Duliūtė.

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >