„Carito“ misija – padėti bendruomenei tapti MEILĖS ir TARNAVIMO bendruomene

2015-12-03 | Akvelina Pogužinskienė
Caritas64

2015 m. lapkričio 5 ir 25 dienomis vykusiuose susitikimuose analizavome parapijos „Carito“ tapatybės temą kartu su Margarita Vyskupaitiene ir Linu Kukuraičiu iš Vilniaus arkivyskupijos, remdamiesi trijų popiežių nuostatomis.

Popiežius pal. Paulius VI inicijavo sukurti Italijos „Carito“ statutą (1972 m.), kuriame sakoma, kad Italijos „Caritas“ yra pastoracinis kūnas. Kai visi susirinkusieji perskaitėme apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams ištrauką apie kūną ir jo narius, atsipažinome kurį kūno narį kiekvienas atstovaujame. Po to grupelėse aptarėme, ar išgyvename parapijoje vieno kūno patirtį ir kaip parapijos „Caritas“ ugdo parapijos bendruomenę gailestingosios meilės supratimui ir pareigai.

Popiežius Benediktas XVI sako: „Dievo meilėje besišaknijanti artimo meilė yra kiekvieno tikinčiojo užduotis, tačiau kartu ir bažnytinės bendruomenės užduotis. Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu, sakramentų šventimu ir gailestingosios meilės tarnyste. Šios užduotys negali būti viena nuo kitos atskirtos. Gailestingosios meilės tarnystė Bažnyčiai neatsiejama nuo jos prigimties. Bažnyčia yra Dievo šeima pasaulyje. Šioje šeimoje neturi būti nė vieno, kurį kamuotų skurdas, todėl darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.“

Grupelėse nagrinėjome: ar artimo meilė yra mūsų bendruomenės pamatinė užduotis, ar mūsų bendruomenė pažįsta tikėjimo namiškių skurdą.

Popiežius Pranciškus enciklikoje „Evangelii Gaudium“ sako: „Kai vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais – nebelieka vietos kitiems, nebeįsileidžiami vargšai, nebegirdimas Dievo balsas, nebejuntamas Dievo meilės džiaugsmas. Parapija yra Bažnyčios buvimas teritorijoje, Dievo žodžio klausymosi, augimo krikščioniškuoju gyvenimu, skelbimo, dosnios meilės, adoracijos ir šventimo aplinka.“ Popiežius Pranciškus ragina ir kviečia parapijų bendruomenes:

  • Šauktis Šventosios Dvasios atnaujinti, supurtyti Bažnyčią, paskatinti drąsiai išeiti iš už savo sienų.
  • Susitikti Kristų vargšuose.
  • Leistis būti jų evangelizuojamiems.
  • Įkelti vargšus į Bažnyčios kelio vidurį.

Grupelėse nagrinėjome, kaip yra mūsų parapijos bendruomenėje: ar mes (tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai) vis dar esame susitelkę į save, ar jau stengiamės atsigręžti ir „išeiti“.

„Carito“ principai / gairės:

  • Ne deleguotas veikimas, bet žmonių dalyvavimas.
  • Ne pavienis asmeninis meilės veikimas, bet bendruomenės meilės patirtis, kuri tampa liudijimu.
  • Ne papildomas ar pridėtinis veiksmas, bet kultūros keitimas kovai su skurdu ir neteisingumu. Tai – meilės politika.
  • Ne tik socialinė, bet ir evangelizacijos bei skelbimo linija, neatskiriama pastoraciniame bendruomenės gyvenime.
  • Ne vadybos vystymas, bet asmeninės ir bendruomeninės atsakomybės skatinimas.

Grupelėse aptarėme, teikėme siūlymus, ką daryti, kad bendruomenėse būtų gyva vieno kūno patirtis, vienas kito gyvenimo pažinimas ir pagalba, bendruomenė būtų jautri vargšams, tarnavimas taptų bendruomenine užduotimi, kenčiantis būtų adoruojamas kaip Kristus, vargšai atsidurtų Bažnyčios centre.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >