Bazilikoje atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas

2014-04-27 | Klebonas
Šv. Jono Pauliaus II paveikslo fragmentas

2014 m. balandžio 27 d., II Velykų sekmadienį, Dievo Gailestingumo šventėje, popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju proga, Krekenavos mažojoje bazilikoje 12 val. šv. Mišiose buvo atidengtas dailininkės Aušrelės Ratkevičienės nutapytas Šventojo Tėvo paveikslas. Apie šį įvykį rašoma Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“ >

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.