ACIES šventė Krekenavoje

2014-04-02 | Aldona Juozapaitienė, Krekenavos „Malonių versmė“ prezidiumo pirmininkė
legion-maria_jb64.jpg

Panevėžio vyskupijoje veikia 10 Marijos Legiono prezidiumų, kuriems priklauso apie keturi tūkstančiai aktyviųjų ir maldos pagalbininkų. Prezidiumams vadovauja Kurijos „Malonių tarpininkė“ prezidiumo pirmininkė Zofija Zakarevičienė. Vienas iš anksčiausiai susikūrusių yra Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Krikščionių pagalba“ prezidiumas, kuris šiais metais švęs dvidešimtmetį. Aktyviai dirba Kupiškio Kristaus žengimo į dangų parapijos „Karalienė Taikos“, Subačiaus Šv. Asyžiečio parapijos „Motina Sutvėrėjo“ prezidiumai. Pats jauniausias, tik antrus metus veikiantis, yra Krekenavos Švč. M. Marijos parapijos „Malonių versmė“ prezidiumas.

ACIES svente 2014 03 25 01

Vigilijos Grigienės nuotrauka

2014 m. kovo 25 d. Krekenavos baziliką užpildė Marijos Legiono nariai ir svečiai iš visos vyskupijos. Įvyko kasmetinė ACIES šventė, kurios metu susirinkę legionieriai atnaujino savo ištikimybę Legiono Karalienei Marijai. Prieš šv. Mišias sukalbėtas Rožinis ir Marijos Legiono maldos. Šv. Mišias aukojo vyskupijos kancleris kun. Saulius Černiauskas. Pamokslo metu jis priminė, kokia svarbi yra kovo 25-oji, šventė, prilygstanti Kalėdoms. Po šv. Mišių kun. Saulius Černiauskas ir bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas pašventino „Malonių versmė“ prezidiumo vėliavą. Prasidėjo pasiaukojimo Dievo Motinai ceremonija. Dvasios vadas kun. Gediminas pasakė įsimenančius žodžius apie pasiaukojimo reikšmę. Kiekvienas Legiono narys ėjo link Nekalto Prasidėjimo Marijos statulos ir Legiono vekseliumo. Pridėjus ranką prie vekseliumo stiebo garsiai kartojo asmeninio pasiaukojimo akto žodžius: „Aš visas Tavo, mano Karaliene, mano Motina, ir visa tai ką turiu, yra Tavo.“

ACIES svente 2014 03 25 02

Vigilijos Grigienės nuotrauka

Tyla, ramybė ir susikaupimas rodė, kokia galinga yra maldos jėga. Maldininkai, nors ir anksti kėlę, iš toli atvykę, bet nepavargę. Matėsi, kad susirinkusiųjų akyse ir veiduose švietė pasitikėjimas Marija, visų mūsų Globėja, atsidavimas Jai, pasiryžimas melstis ir dirbti kaip reikalauja legionieriška dvasia. Lietutis po truputį gąsdino susirinkusius: kur pabendrausime, jeigu parapijos salė be stogo, be lubų (vyksta remonto darbai)? Bet verslininkų Audronės ir Albino Kisielių dėka turėjome laikiną pastogę – didžiulę palapinę, ir nuotaika bei agapė nebuvo sugadintos. Užkandžiaudami savo atsivežtomis ir krekenaviečių paruoštomis vaišėmis, piligrimai dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi vieni kitų pasiekimais. Didelį įspūdį paliko svečias, vyskupijos kancleris kun. Saulius Černiauskas, kuris nuostabiai bendravo, atsakė į kiekvieno klausimus, sugebėjo mus suprasti ir duoti patarimų. Nesinorėjo išsiskirti, bet prezidiumų pirmininkai susitarė dažniau organizuoti renginius, kad galėtų dėkoti Marijai už globą, kurią pajuto kiekvienas, pasimeldęs prie Krekenavos stebuklingo Marijos Malonių versmės paveikslo.

ACIES svente 2014 03 25

Vigilijos Grigienės nuotrauka

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >