Įvykiai

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)

2015-07-06

2015 m. birželio 27–28 d. Alytuje vyko Lietuvos jaunimo dienos, sukvietusios Lietuvos krikščionišką jaunimą drauge džiūgauti ir šlovinti Dievą.

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2015-07-04 plačiau >

Malda Angelų Karalienei

2015-06-20 plačiau >

Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-06-19 plačiau >

Vyskupas Lionginas Virbalas paskirtas naujuoju Kauno Arkivyskupu

2015-06-11 plačiau >

Piligrimų įspūdžiai

2015-06-10 plačiau >

Kelionė su Šventuoju Raštu

2015-06-02 plačiau >

Atlaidai ir vyskupo vizitacija Vadaktėliuose

2015-06-02 plačiau >

Odė Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

2015-06-01

Juliaus Gvergždžio eilės pagal Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litaniją.

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-05-04 plačiau >

Svarbu žinoti, kas mes esame

2015-04-19 plačiau >

Velykų slėpinys – ne ant stalo, o sieloje

2015-04-05 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-04-01 plačiau >

Kad Dievas laimintų naują derlių...

2015-03-30 plačiau >

Quo vadis, Domine?

2015-03-15

2015 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis dalis parapijos aktyvaus jaunimo kartu su klebonu lankėsi Amžinajame mieste – Romoje...

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.