Parapijos pastoracinė taryba

Parapijos pastoracinės tarybos nariai:

 1. klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Daiva Adamkevičienė (sekretorė)
 3. Liuda Valikonienė (sekretorės padėjėja)
 4. Vincas Šatas
 5. Loreta Klimkevičienė
 6. Ramutė Valikonienė
 7. Virginija Šašienė
 8. Akvelina Pogužinskienė
 9. Algirdas Pogužinskas
 10. Irena Striškienė
 11. Laima Urnikienė

Parapijos ekonominės tarybos nariai:

 1. klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Zita Vasiliauskienė (sekretorė)
 3. Albinas Kisielis
 4. Juozas Leščinskas
 5. Vida Paškauskienė
 6. Vytautas Adamkevičius
 7. Vytautas Valikonis
 8. Nijolė Adamkevičienė
 9. Juozas Valikonis

 

 

 

 

 

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.