Parapijos skelbimai

2018-12-16 | Klebonas
Skelbimai

Šventojo Rašto studijos

Gruodžio 19 dieną, trečiadienį, 18 val. parapijos namuose vyks Šv. Rašto studijos, kurias pradėsime šv. Mišiomis parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Betliejaus ugnis

Gruodžio 23 dieną, paskutinį Advento sekmadienį, šv. Mišių metu Krekenavos skautų draugijos nariai atneš Betliejaus ugnį.  Tradiciškai į Lietuvą Betliejaus ugnis atkeliauja uždegta nuo žibinto Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje. Ugnį Lietuvos skautai perima Lenkijos pasienyje ir vėliau atneša į mūsų šalies bažnyčias. Šių metų šūkis- „Taikos ugnis- vienijanti įvairovę“.

Šv. Mišios slaugos ligoninėje

Gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje.

Šventinio laikotarpio pamaldų tvarka

12.23 IV Advento sekmadienis- šv. Mišios 12 val.

12.24 Piemenėlių šv. Mišios- 20 val.

12.25 Kalėdų ryto šv. Mišios: 

8 val. Krekenavos bazilikoje

10val. Upytės Karolio Boromėjaus bažnyčioje

12 val. Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje

12.31 Padėkos šv. Mišios -23 val., Naujųjų metų sutikimas bazilikos aikštėje ir šventė parapijos namuose

01.06 Trijų Karalių iškilmė- šv. Mišios 12 val., po jų šventė vaikams parapijos namuose

Naujas laikraštėlio numeris

Išleistas naujas laikraštėlio „Po bazilikos skliautais“ numeris, prašome pasidovanoti bazilikos gale arba skaityti parapijos internetinėje svetainėje.

Nauja paroda

Parapijos namuose veikia nauja paroda. Tai spalvingi tautodailininkės Reginos Žvirblienės skiautiniai, kurie puoš mūsų parapijos namų sienas visą šventinį laikotarpį. Parodos autorė yra sertifikuota tautinio paveldo amatininkė, senųjų mezgimo ir siuvimo amatų puoselėtoja. Kviečiame apsilankyti!

Adventas

Adventas- pasirengimas Kalėdų iškilmėms, pagarbiai minint Dievo Sūnaus pirmąjį atėjimą pas žmones, tuo pačiu nepamirštant, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Tai džiugus maldingo laukimo metas. Šiuo laikotarpiu meldžiamasi Šventojo Tėvo intencija gruodžio mėnesiui: kad tikėjimo skleidimo tarnystėje dirbantys žmonės eidami į dialogą su kultūra, rastų šiems laikams tinkamą kalbą. Prieš šv. Mišias 11.30 val. advento laikotarpiu bazilikoje giedamos Švč. M.  Marijos valandos, kviečiame jungtis prie šios gražios advento tradicijos.  

Kalėdaičiai ir žvakelės

Kviečiame už auką pašventintų kalėdaičių ir ‚Carito“ žvakelių įsigyti jums patogiu metu raštinėje darbo metu arba bazilikos gale savaitgaliais prieš ir po šv. Mišių. Papuoškite žvakelėmis Advento vainikus, savo namus ar šventinį vaišių stalą, tuo pačiu paremdami ‚Carito“ vykdomas labdaringas veiklas.

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

Palydėjome amžinybėn:

Krekenavos parapijoje

Gintaras Paukštelis, 42 m.

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.