Parapijos skelbimai

2019-04-14 | Klebonas
Skelbimai

Kasmėnesiniai atlaidai

Rytoj, balandžio 15 dieną, pirmadienį, mūsų bazilikoje švęsimeš Švč. M. Marijos atlaidus- Švč. Sakramento adoracija - 11 val., 12 val. šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po šv. Mišių bazilikos aikštėje vyks Linkaučių vaikų globos namų akcija, kurios metu bus įkelti inkilėliai zylėms ir varnėnams.

Šv. Rašto studijos

Balandžio 16 dieną, antradienį, 18 val. šv. Mišiomis parapijos namuose pradėsime Šv. Rašto studijas. Atkreipiame dėmesį, kad šįkart studijos vyks ne kaip įprasta trečiadienį, bet antradienį. Kviečiame prisijungti!

Šv. Mišios slaugos ligoninėje

Balandžio 17 dieną, trečiadienį, 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje.

Marijos Kazimieros Kaupaitės SSC minėjimas Ramygaloje

Balandžio 17 dieną, trečiadienį, 16 val. Ramygalos kultūros centre vyks lietuvybės ir tikėjimo puoselėtojos Garbingosios Dievo Tarnaitės Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės SSC 79-ųjų mirties metinių minėjimas. Renginyje dalyvaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM,  kunigas dr. Gediminas Jankūnas ir prof. dr. Vilija Targamadzė,  vyks dokumentinio filmo „Vyrų šešėlyje. Marija Kazimiera Kaupaitė“ peržiūra. 18 val. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Balandžio 18 d. – Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės šv. Mišios ir kojų povimo apeigos Upytės bažnyčioje – 18 val.

Balandžio 19 d. – Didysis penktadienis.  Kristaus Kančios  Kryžiaus pagerbimo pamaldos Vadaktėlių bažnyčioje – 18 val.

Balandžio 20 d. – Didysis šeštadienis. Velyknakčio vigilija Krekenavos bazilikoje – 20 val. (turėkite žvakę)

Balandžio 21 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – šv. Velykos. Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija Krekenavoje – 8 val., Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.

Piligriminė kelionė

Balandžio 23-30 dienomis grupė parapijiečių ir dalis parapijos personalo kartu su klebonu Gediminu Jankūnu bus  piligriminėje kelionėje į Ispaniją „Šv. Teresės Avilietės ir Šv. Kryžiaus Jono keliais“. Parapijos raštinė dirbs įprastu ritmu, joje budės vargonininkas Mantas Masiokas, kviečiame kreiptis visais rūpimais klausimais raštinės darbo metu. Šv. Mišių balandžio 27 dieną, šeštadienį, nebus, o balandžio 28 dieną, sekmadienį, šv. Mišias vyskupas Jonas Kauneckas.

Naujas laikraštėlio „Po bazilikos skliautais“ numeris

Išleistas naujas balandžio mėnesio „Po bazilikos skliautais“ numeris, kviečiame pasidovanoti bazilikos gale arba skaityti elektroninėje erdvėje. Kviečiame taip pat įsigyti katalikiškos spaudos, taip prisidedant prie Dievo Žodžio skleidimo parapijoje.

2 procentų GPM parama bazilikai

2018 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 2136,64 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais:

1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos ir užpildydami FR0512_4 formą. Šiuo atveju Jums tereikia žinoti parapijos juridinio asmens kodą:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija – 191260418
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 191262198
Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 191261858

2. Užpildydami FR0512_4 formą ranka darbo laiku parapijos raštinėje arba sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių bazilikos gale. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą.

Palydėjome į amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Janė Šukienė, 85 m.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.