Parapijos skelbimai

2018-06-17 | Klebonas
kbherbas g64

Padėka       

Dėkoju visiems prisidėjusiems prie šv. Antano Paduviečio atlaidų organizavimo ir šventimo. Ne tik kasdienis darbas, bet ir bendruomeninis šventimas augina Dievo karalystę tarp mūsų.

 

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Ramygaloje

Birželio 24 d. (sekmadienį) titulinius atlaidus švenčia Ramygalos parapijos bendruomenė. Šv. Mišios 9 ir 11 val. 

 

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo tradiciškai skirtas pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Skaitoma arba giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Pasiaukojimo aktas. Birželinės pamaldos bazilikoje vyksta šeštadieniais ir kitomis dienomis, kada aukojamos šv. Mišios, po šv. Mišių, o sekmadieniais ir atlaidų dieną prieš 12 val. šv. Mišias.

 

Namų palaiminimas

Džiaugiuosi atsiliepusiais ir užpildytas namų aplankymo korteles atnešusiais parapijiečiais. Ateinančią savaitę klebonas bus išvykęs, todėl lankymą pratęs po Joninių. Prieš apsilankant su Jumis bus susisiekta ir susitarta dėl konkretaus namų palaiminimo laiko.

 
Vaikų dienos stovyklėlė

Moksleivių vasaros atostogų metu, birželio – liepos mėnesių ketvirtadieniais (06-21, 06-28, 07-05, 07-12, 07-19, 07-26 d.) kviečiame dalyvauti Krekenavos parapijos vaikų vasaros dienos stovyklėlėje. Į stovyklėlę galite įsitraukti nuo bet kurio ketvirtadienio. Užsiėmimų metu planuojama žaisti įvairius stalo ir judrius žaidimus, sportuoti, piešti, modeliuoti, vaidinti, giedoti, taip pat keliausime, geriau susipažinsime su Krekenavos apylinkėmis ir parapija. Jūsų lauksime kiekvieną iš nurodytų dienų nuo 10 val. Krekenavos parapijos namuose. Vaikai bus užimti iki 18 val. Tėvelių prašytume, pagal galimybes, prisidėti 2 €/d. auka prie Jūsų vaikų maitinimo, nes vaikai valgys priešpiečius, pietus ir pavakarius. Finansinių galimybių neturėjimas nėra kliūtis vaikui nedalyvauti smagioje vaikų vasaros dienos stovyklėlėje. Daugiau informacijos jums gali suteikti prapijos religinio ugdymo vadovė Svajonė ir vaikų bei jaunimo koordinatorius Kęstutis.

 

Priėmė Santuokos Sakramentą

Mantas Lukoševičius ir Viktorija Dumčiūtė

 

Nauji Bažnyčios nariai

Dovydas Valikonis
Jonas Kiuras

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 d.

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22–25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus.

Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.