Parapijos skelbimai

2018-03-18 | Klebonas
kbherbas g64
NE blusų turgus

Krekenavos parapija tradiciškai kviečia apsilankyti NE blusų turguje. Tai ne tik proga pasmalsauti, surasti unikalių, įdomių, reikalingų daiktų sau ir dovanų draugams, bet ir galimybė prisidėti prie gražaus tikslo: surinktos aukos bus skirtos parapijos namų didžiosios salės kėdėms įsigyti. NE blusų turgus vyks kovo 15, 17, 18, 24, 25 dienomis nuo 9 iki 14 val. Altarijoje (Bažnyčios g. 11), kovo 19–23 dienomis nuo 9 iki 13 val. fojė prie kredito unijos (Birutės a. 1). Paaukoti parapijos namų didžiosios salės kėdžių įsigijimui galima ir nieko neperkant.

 

Šv. Mišios Vadaktėliuose

Kovo 18 d. (sekmadienį) 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Kviečiame visus, kam artimas šis kraštas, dalyvauti bendroje maldoje.

 

Kryžiaus kelias bazilikoje

Kviečiame įsijungti į Kryžiaus kelią penktadieniais – 17.30, sekmadieniais – 11.30.

Kryžiaus keliui vadovaus:
03.18 – vaikų ir jaunimo grupė „Žolynėlis“ ir jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui.

 

Jaunimo šv. Mišios

Kovo 23 d. (penktadienį) nebus aukojamos 18 val. šv. Mišios, tačiau bus einamas Kryžiaus kelias 17.30 val. Kviečiame dalyvauti!

 

Didžiosios Savaitės pamaldų laikas

Kovo 25 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis.
Šv. Mišios Upytėje – 10 val., Krekenavoje – 12 val.

Kovo 29 d. – Didysis ketvirtadienis.
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Krekenavos bazilikoje – 18 val.

Kovo 30 d. – Didysis penktadienis.
Kryžiaus kelias Upytės bažnyčioje – 15 val.
Kristaus Kančios pamaldos Krekenavos bazilikoje – 18 val.

Kovo 31 d. – Didysis šeštadienis.
Velyknakčio vigilija Krekenavos bazilikoje – 20 val. (turėkite žvakę)

Balandžio 1 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – šv. Velykos.
Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija Krekenavoje – 8 val.,
Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.

Didįjį tridienį kviečiame atvykti Upytės ir Vadaktėlių parapijų tikinčiuosius ir dalyvauti pamaldose Krekenavos bazilikoje.

 

Šventojo Rašto studijos

Kviečiame tapti Šventojo Rašto studijų studentu! Studijos vyksta kiekvieną trečiadienį parapijos namuose nuo 18.30 val. Yra galimybė prieš jas dalyvauti ten pat 18 val. aukojamose šv. Mišiose.

 

Galimybė slaugomam ligoniui

Parapijos „Caritas“ džiaugiasi galėdamas pasiūlyti daugiafunkcinę lovą, tinkamą slaugomam ligoniui, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra. Dėl pasinaudojimo tokia galimybe prašome kreiptis į Akveliną Pogužinskienę.

 

Galimybė skirti 2% GPM parapijai

2017 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio, Krekenavos parapiją parėmėte 1 949,92 Eur, Vadaktėlių parapiją – 45,71 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais: mokesčių inspekcijoje; internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS sistemoje; užpildydami FR0512 formą po sekmadienio šv. Mišių mūsų bazilikos gale, kreipdamiesi į mūsų savanorius; ar parapijos raštinėje jos darbo metu. Atvykdami turėkite savo asmens dokumentą.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Palydėjome Amžinybėn

Jonas Martuzevičius, 78 m.

 

Sekmadienio egzegezės        

Kviečiame pasiklausyti V gavėnios sekmadienio ir Verbų sekmadienio Evangelijos egzegezės (2015 m.) audioįrašų.

Praėjusios savaitės Šventojo Rašto studijų įrašas – XIII eilinis sekmadienis (B)

 

Dėl naujų audioįrašų

Informuojame, kad šio ir ateinančio sekmadienių homilijų bet ateinančios savaitės Šventojo Rašto studijų audioįrašai internetinėje svetainėje bus patalpinti kitą savaitę. Dėkojame už kantrybę ir atsiprašome už nepatogumus.

 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 d.

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22–25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus.

Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.