DIDŽIOJO TRIDIENIO ir VELYKŲ IŠKILMIŲ pamaldos

2017-04-08 |
Didzioji Savaite

Balandžio 13 d.
Didysis Ketvirtadienis

Paskutinės Vakarienės šv. Mišios bazilikoje – 18 val.

Balandžio 14 d.
Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos bazilikoje – 18 val.

Balandžio 15 d.
Didysis Šeštadienis

Velyknakčio apeigos bazilikoje – 20 val.
(turėkite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui)

Balandžio 16 d.
MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ (Velykos)

Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija bazilikoje – 8 val.,
Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.