Skelbimai

Laikraščio „Po Bazilikos skliautais“ 2019 m. sausio numeris

2019-02-15

Skaitykime >

plačiau >

Kovo 15 d. Marijos legiono ACIES šventė Krekenavoje

2019-02-12 plačiau >

Parapijos skelbimai

2019-02-10

plačiau >

Klebonijos perkėlimas į altariją

2018-11-03 plačiau >

Šventojo Rašto studijos

2018-11-03

Trečiadieniais 18.30 val. parapijos salėje vyksta Šventojo Rašto studijos, prieš jas, 18 val. aukojamos šv. Mišios. Kviečiame prisijungti kuo daugiau naujų parapijiečių! Jums tikrai nereikia būti Biblijos tekstų žinovais, ateikite ir patys pamatysite, jog Dievo Žodis yra skirtas kiekvienam.

Studijų audioįrašus galite perklausyti čia >

plačiau >

Parama, kuri Jums nieko nekainuoja

2018-01-02 plačiau >

Paremkime knygos apie Mariją Kazimierą Kaupaitę leidybą

2017-06-07 plačiau >

Kalėdinis TAPATI numeris – jau gruodžio 9 d.

2016-12-01 plačiau >

Gailestingumo durų uždarymas

2016-11-07 plačiau >

Dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo pataisų

2016-07-01 plačiau >

Mama, tėtis ir vaikai

2016-05-30 plačiau >

Peticija už programą, kuri neskatina mokinių lytinių santykių

2016-05-18 plačiau >

Pilietinė iniciatyva „Už blaivią“

2016-04-20 plačiau >

DĖMESIO! Keičiasi pamaldų tvarka

2016-04-15 plačiau >

Jubiliejiniai Gailestingumo metai

2015-12-12 plačiau >

KVIETIMAS vargonininkams, chorų vadovams, choristams

2015-05-04 plačiau >

Stebuklingojo paveikslo restauracija

2014-11-16 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.